Edmund Sroka image

Edmund Sroka

ur. 26 października 1920
zm. 23 stycznia 2000
Literatura | Polityka i społeczeństwo
„Człowiek potrzebuje pasji, która wypełni część jego życia, i którą podzieli s...”
Zaspół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy
Drzewo genealogiczne rodziny Sroków

Edmund Sroka Podczas promocji swojej książki "Trzcinica w 875-leciu"

Edmund Sroka na wysiedleniu w czasie II wojny światowej

Edmund Sroka podczas promocji swojej książki "Trzcinica w 875-leciu"

Edmund Sroka podczas promocji swojej książki przed Urzędem Gminy w Trzcinicy

Edmund Sroka w młodości

Edmund Sroka w otoczeniu najbliższej rodziny

Irena Wojciak i Helena Żurawa córki Edmunda Sroki

Księga Małżeństw Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trzcinicy z adnotacją o zawarciu małżeństwa przez Edmunda Srokę z Zofią Żłobińską

Księga Zmarłych Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trzcinicy z adnotacją o zgonie Edmunda Sroki

Legitymacja Edmunda Sroki- odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Legitymacja Edmunda Sroki- radny Gminnej Rady Narodowej w Trzcinicy w kadencji 1978-1982

Legitymacja Edmunda Sroki- społeczny korespondent rolny GUS

Na promocji książki swojego ojca Edmunda Sroki

Okładka książki Edmunda Sroki

Zdjęcie ślubne Edmunda Sroki z Zofią Żłobińską

Zdjęcie ślubne rodziców Edmunda Sroki- Jakuba i Martyny

Promocja książki Edmunda Sroki, film z wywiadu z córkami Heleną i Ireną
Zdjęć: 17
Filmów: 1

EDMUND SROKA

Pochodzenie

Edmund Sroka - syn Jakuba i Martyny z domu Dastych, ur.26 października 1920r. Działacz społeczny, autor książki "Trzcinica w 875-leciu", długoletni korespondent GUS.

Dzieciństwo

Ojciec Edmunda Sroki Jakub Sroka urodził się w Rakowie 20 lipca 1895 r., a matka Martyna Dastych urodziła się w Trzcinicy 14 stycznia 1891 r. Rodzice pana Sroki pobrali się w listopadzie 1919 r. i zamieszkali na gospodarstwie należącym do Dastychów w Trzcinicy. Pani Martyna w latach 1910-1911 pracowała fizycznie przy budowie linii kolejowej Kępno-Namysłów. W młodości śpiewała w chórze kościelnym, wielokrotnie wykonując partie solowe. Ojciec pana Sroki w lutym 1920 r. został zmobilizowany do Poznania na wojnę polsko-bolszewicką. Po powrocie pomagał mieszakńcom swojej wsi i okolic w redagowaniu różnych pism, prowadził także Gminny Sąd Rozjemczy. Jakub Sroka był uzdolniony muzycznie - grał na trąbce, skrzypcach, dyrygował zespołem muzycznym. Działał również społecznie na rzecz Trzcinicy m.in. jako sekretarz i prezes w Kółku Rolniczym.

Kiedy Edmund Sroka w 1920 r. przyszedł na świat, jego ojciec pracował jako szewc w jednostce wojskowej w Poznaniu przy produkcji butów dla Wojska Polskiego. Na chrzest syna otrzymał okolicznościowy urlop. W 1923 r. rodzina powiększyła się o siostrę Marię (zmarła 29 stycznia 1948 r. po ciężkiej chorobie, której nabawiła się na wygnaniu), a w 1925 r. urodził się brat Henryk (uzdolniony muzycznie, ukończył Konserwatorium Muzyczne w Katowicach z zakresu śpiewu barytonowego oraz fortepianu, obecnie mieszka w Knurowie).

Edukacja

Edmund Sroka ukończył szkołę powszechną w Trzcinicy. Był pilnym i systematycznym uczniem. Już wówczas interesował się historią, geografią i literaturą polską. W 1936r. zaczął uczęszczać do Szkoły Rolniczej w Kępnie, którą ukończył trzy lata później. Po ukończeniu szkoły odbywał praktyki rolne w majątku dziedziczki Wiktorii Sicińskiej w Wielkim Buczku oraz w majątku dziedzica Stanisława Tuchołki w Mielęcinie.

Lata młodości, życie rodzinne

W czasie II wojny światowej 17 lutego 1941 r. rodzina Edmunda Sroki została wysiedlona do Stróży w Generalnej Guberni (powiat Limanowa), ponieważ jako kombatant armii niemieckiej Jakub Sroka nie chciał podpisać listy narodowości niemieckiej. Tam rodzice Edmunda Sroki działali w Batalionach Chłopskich, a jego ojciec pracował także jako pracownik umysłowy w gminie w Skrzydlnej. W czasie pobytu w GG 28 kwietnia 1941 r. w łapance przeprowadzonej przez gestapo Edmund Sroka został aresztowany i wywieziony na roboty przymusowe w okolice Namysłowa do Nassadel (obecnie Jastrzębie, woj.opolskie). Tam pracował przy budowie fabryki podziemnej w firmie Gustawa Webera. 1 października został przydzielony do pracy przymusowej w Sibyllenort (Długołęka k.Wrocławia) w Zakładach Wojsk Inżynieryjnych, gdzie pozostał aż do 23 stycznia 1945 r. W Zakładach Wojsk Inżynieryjnych zawiązała się grupa 31 żołnierzy AK należąca do Batalionu Oleśnickiego. W lipcu 1943 r. do tego oddziału został zaprzysiężony również pan Edmund Sroka, otrzymując pseudonim "Sowa".

Po wyzwoleniu rodzina Sroków powróciła do Trzcinicy. Zajęła się pracą na gospodarstwie rolnym, które w wyniku reformy rolnej powiększyło się prawie do 10 ha.

Edmund Sroka poślubił Zofię Żłobińską (ur.5 kwietnia 1923r.), uroczystość miała miejsce w Urzędzie Stanu Cywilnego w Laskach 1 lipca 1950 r. Na miejsce młodzi udali się rowerami. Ślub kościelny odbył się trzy dni później, w poniedziałek, w kościele filialnym w Wodzicznie. Ślubu udzielał proboszcz parafii Bronisław Pasikowski. Ciekawa jest historia poznania państawa Sroków. Panna młoda pochodziła z Wodzicznej. Edmund Sroka zauważył swoją przyszłą żonę pewnej niedzieli, kiedy ta jechała rowerem na nieszpory do kościoła w Trzcinicy.Bardzo mu się spodobała, postanowił ją poznać. Pojechał do jej rodzinnego domu, gdzie zastał ówczesnego chłopaka pani Zofii. Zamienił zatem kilka słów, pożegnał się i wrócił do domu. Kiedy jednak dowiedział sie, że Zofia zerwała z chłopakiem w grudniu 1949 r. pojechał w konkury ponownie. Od tego czasu zaczęli się spotykać i planować wspólną przyszłość. Po ślubie młodzi zamieszkali w Trzcinicy razem z rodzicami pana Edmunda.Państwo Sroka doczekali się trójki dzieci: Heleny (ur.28.04.1951 r.), Ireny (ur. 03.03.1954 r.), Andrzeja (ur.17.04.1957 r.).

Życie zawodowe i działalność społeczna

Dorosłe życie Edmunda Sroki rozpoczęło się już w czasie II wojny światowej, kiedy w 1940 r. zaczął pracować jako pomocnik murarski przy budowie transformatorów linii wysokiego napięcia. Po wojnie Edmund Sroka pracował na gospodarstwie rolnym swoich rodziców. 15 sierpnia 1952 r. otrzymał je notarialnie w zamian za dożywotnie utrzymanie rodziców. Już wcześniej 15 kwietnia 1948 r. podjął pracę jako Gminny Instruktor Rolny na Gminę Laski, najpierw w Samopomocy Chłopskiej, a później aż do 31 sierpnia 1952 r. w Powiatowej Radzie Narodowej na tym samym stanowisku. Edmund Sroka kochał pracę na roli. Pracując ciężko w swoim gospodarstwie unowocześnił je, wybudował niemal wszystkie zabudowania gospodarcze, zakupił maszyny rolnicze. Oprócz pracy w gospodarstwie pasją Edmunda Sroki była praca społeczna. Chętnie pomagał sąsiadom i znajomym - udzielał porad i pisał wnioski do urzędów. W swoim życiu pełnił wiele funkcji społecznych m.in. jako :

- korespondent rolny GUS przez 48 lat,

- radny Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzcinicy przez 30 lat,

- radny Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Trzcinicy przez 12 lat,

- radny Spółdzielni Ogrodniczej w Ostrowie Wielkopolskim przez 10 lat,

- radny Wojewódzkiej Rady Kółek i Organizacji Rolniczych w Kaliszu przez 10 lat,

- radny i przewodniczący rady Spółdzielni Kółek Rolniczych w Trzcinicy przez 13 lat,

- sekretarz Kółka Rolniczego w Trzcinicy przez 37 lat,

- radny Rady Parafialnej w Trzcinicy przez 20 lat,

- radny wiejski przez 16 lat,

- sekretarz społecznych komitetów budowy : Ośrodka Zdrowia, Urzędu Gminy , kanalizacji, wodociągu i melioracji,

- członek Ochotniczej Straży Pożarnej,

- czynny członek organizacji sportowej „Sokół” w Trzcinicy w okresie przedwojennym.

Za swą działalność społeczną Edmund Sroka został wyróżniony różnymi dyplomami i odznaczeniami:

• Srebrny Krzyż Zasługi,

• Zasłużony Pracownik Rolnictwa,

• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

• Medal 40-lecia Polski Ludowej,

• Złoty Medal za zasługi dla Pożarnictwa,

• Odznaka Tysiąclecia,

• Odznaka Brązowa GUS,

• Odznaka Srebrna GUS,

• Odznaka za wysługę 15 lat w OSP,

• Odznaka za wysługę 35 lat w OSP,

• Srebrna Oznaka Honorowa za Zasługi dla Statystyki,

• Srebrna Odznaka za upowszechnienie Wiedzy Rolniczej,

• Medal z okazji 200-lecia Statystyki Polskiej.

Książka '' Trzcinica w 875-leciu''.

Edmund Sroka jest autorem książki „Trzcinica w 875-leciu”. Do napisania książki przygotowywał się przez wiele lat. Przeanalizował 25 pozycji źródłowych, korzystał z archiwów, sporządzał notatki, porządkował zebrane informacje. Książkę zaczął pisać w 1990 r. W pisaniu książki pana Srokę wspierał Urząd Gminy w Trzcinicy z ówczesnym wójtem na czele Stanisławem Szydlikiem, który był jednocześnie korektorem książki. Rękopis był gotowy w 1995 r., wówczas całość zaczęła przepisywać na maszynie córka Helena Żurawa. Pierwsze wydanie ukazało się nakładem 30 egzemplarzy w maju 1996 r. Promocja książki odbyła się w Urzędzie Gminy w Trzcinicy. Książkę, a przy okazji flagę i herb Trzcinicy poświęcił proboszcz parafii ks. Florian Skubiszak. Zgromadzeni na promocji goście otrzymali książkę z podpisem autora. Drugie wydanie nakładem 1 tys. egzemplarzy ukazało się w 1997 r., wtedy też można było pozycję tę zakupić. „Trzcinica w 875-leciu” została wydana przez Urząd Gminy w Trzcinicy w Zakładzie Wydawnictw Statystycznych w Warszawie. Autor książki jako długoletni korespondent statystyczny otrzymał 50% zniżki na druk książki.

„Trzcinica w 875-leciu” to książka, dzięki której można poznać legendy związane z okolicznymi miejscowościami, zapoznać się z historią miejscowości od czasów najdawniejszych do współczesnych autorowi. Wiele miejsca w książce Edmund Sroka poświęcił ludziom, którzy tak jak on, działali społecznie na rzecz Trzcinicy i okolic. Pan Edmund Sroka był często zapraszany do szkół na spotkania z dziećmi i młodzieżą. Zawsze z chęcią w nich uczestniczył, przyjemność sprawiała mu możliwość podzielenia się z młodym pokoleniem wiadomościami i ciekawostkami na temat najbliższej okolicy, osób powoli zapominanych. Pan Edmund Sroka był prawdziwym pasjonatem i miłośnikiem historii swojej małej ojczyzny.Książka jest do dziś cennym źródłem, po który sięgają nauczyciele w nauczaniu historii regionu.

Edmund Sroka zmarł nagle 23 stycznia 2000r. i został pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Trzcinicy.

ŹRÓDŁA:

Notatkę biograficzną sporządzono na podstawie wywiadu przeprowadzonego z córkami pana Edmunda- Heleną i Ireną 5 marca 2014r.

Księga Małżeństw Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trzcinicy

Księga Zgonów Parafii Rzymsko-Katolickiej w Trzcinicy

English abstract

Edmund Sroka - born on 26 October 1920 in Trzcinica, died on 23 January 2000, author of book "Trzcinica in 875 years", Main Statistic Department for many years, secretary of of social construction committees: health service centre, local council house, sanitation system, waterworks and drainage system in Trzcinica, honoured many times for social activities.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zaspół Szkół - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Trzcinicy
Gmina Trzcinica, powiat kępiński

Kalendarium:

  • 31 s ― Podjęcie pracy w Powi...
  • 1920 ― Narodziny bohatera
  • 1936 ― Rozpoczęcie nauki w S...
  • 1941 ― Wysiedlenie rodziny S...
  • 1948 ― Podjęcie pracy jako G...
  • 1950 ― Ślub bohatera
  • 1997 ― Drugie wydanie książk...
  • 2000 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „Człowiek potrzebuje pa...”

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...