Danuta Żurawik image

Danuta Żurawik

ur. 28 grudnia 1943
 
 
 
Szkoła Podstawowa im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej
Danuta Żurawik

medal

nagroda

nagroda

nagroda

nagroda

nagroda

odznaczenie

Zdjęć: 8

Pochodzenie:

Danuta Żurawik urodziła się 28.12.1943 roku w Rhinowie - Niemcy jako jedna z trojga rodzeństwa. Ojciec - Jan Bednarkiewicz , matka - Wanda Żmuda. Brat Eugeniusz urodzony 8.10.1947 roku, jest emerytowanym nauczycielem i dyrektorem szkoły. Siostra Anna urodzona 19.02.1952 roku jest chemikiem na AGH.

Wykształcenie:

Po uzyskaniu matury podjęła studia magisterskie na wydziale filozoficzno- humanistycznym w zakresie pedagogiki - specjalność nauczanie początkowe.

Przed objęciem urzędu dyrektora szkoły ukończyła studia z zakresu zarządzania oświatą.

Działalność zawodowa:

Przez 38 lat pracowała w szkolnictwie. Swoją pracę związała z placówkami: Bogusławice, Ruszków I, Powiercie, zbiorcza szkoła nr I  w Kole i Wrząca Wielka. Będąc już na emeryturze podjęła jeszcze pracę w Ochlach- nauczanie indywidualne. Urząd dyrektora pełniła z przerwami od roku 1975 do 1998 z czego ostatnie cztery lata w Szkole podstawowej nr 5 we Wrzącej Wielkiej.

Działalność społeczna:

W czasie pracy w szkole poświęcała się, aby odnosić jak najwyższe wyniki nauczania. Poza tym organizowała życie społeczne i kulturalne w okolicy: biwaki i obozy wędrowne dla uczniów, kolonie, ogniska przedszkolne, które odbywały się w trakcie nauki jak również w czasie wolnym (ferie i wakacje). Była inicjatorem budowy nowego budynku szkoły. Na czele komitetu budowlanego stanął pan Kazimierz Przyłębski. Pierwsze wykopy wykonał Pomocniczy Ośrodek Maszynowy z Wrzącej Wielkiej. Prace na placu budowy odbywały się w czynie społecznym. Danuta Żurawik potrafiła zaangażować okolicznych gospodarzy oraz rodziców uczniów w budowę nowego budynku. Podejmowała wiele różnych przedsięwzięć, które miały na celu polepszenie warunków życia i spędzania wolnego czasu dla okolicznych mieszkańców i uczniów: zaadoptowanie budynku (Domu Nauczyciela) w celu powiększenia ilości izb klasowych, utworzenie drużyny harcerskiej i utworzenie w starym zamku rycerskim harcówki- miejsca spotkań i organizacji zbiórek harcerzy. Z pomocą POM-u przyczyniła się do powstania boiska szkolnego, na którym nie tylko odbywały się rozgrywki sportowe, ale również w czasie zimy uczniowie i całe okoliczne społeczeństwo mogło mile spędzać czas na utworzonym tam lodowisku. Z inicjatywy Danuty Żurawik pobudowana została droga asfaltowa do szkoły, wystarała się również o osinobus, który służył do dowożenia uczniów do szkoły oraz wycieczkowych wyjazdów. Angażowała się także w akcje sadzenia drzewek, budowę ogrodzenia przy szkole, organizowanie wyborów, przeprowadzenie festiwalu piosenek liczne konkursy przedmiotowe i artystyczne. Zanim oddano do użytku nowy budynek szkolny w grudniu 1994 roku, uczniowie i nauczyciele pracowali w trudnych warunkach lokalowych. Zajęcia były organizowane w wielu miejscach: przedszkolu, organistówce, Urzędzie Gminy. Pomagała również przy organizacji gminnych dożynek, zajmując się częścią artystyczną. Przez cały okres pracy należała do Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Odznaczenia i nagrody:

- Uchwałą Rady Państwa została odznaczona złotym krzyżem zasługi za wyróżniającą pracę pedagogiczną

- Za wszystkie osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała nagrodę od Kuratora Oświaty w Koninie

- Za wszystkie osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania

- Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała nagrodę Inspektora Oświaty i Wychowania

- Za wyróżniającą pracę zawodową otrzymała nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej od organu prowadzącego szkołę

Informacje o rodzinie:

W roku 1964 wyszła za mąż za Stanisława Żurawika (nauczyciela języka rosyjskiego, historii, wychowania fizycznego i dyrektora szkoły). W 1998 roku Danuta Żurawik została wdową. Ma dwie córki - Magdalenę urodzoną 12.05.1965 roku i Tamarę urodzoną 06.01.1970 roku. Starsza z córek ukończyła filologię polską i psychologię. Jest zamężna, posiada dwójkę dzieci (Aleksander i Joanna). Młodsza córka Tamara ukończyła historię sztuki, teatrologię i bibliotekoznawstwo z informacją naukową. Pracuje w Bibliotece Publicznej ( Księżnicy) w Toruniu. Jest mężatką i matką dwóch córek Anny i Kornelii.


Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Oliwier Krzyżański, Martyna Szymańska
Nauczyciel prowadzący: Lidia Białecka-Sękowska
Szkoła Podstawowa im. Tony Halika we Wrzącej Wielkiej
Gmina Koło, powiat kolski

Kalendarium:

  • 1943 ― Narodziny bohatera

Zobacz też: