ks. Czesław Zaradniak image

ks. Czesław Zaradniak

ur. 08 kwietnia 1942
zm. 17 czerwca 2012
Filozofia i religia
 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bielawach
Odpowiedź Rektora Seminarium

Pogrzeb

Tabliczka nagrobna

Zdjęć: 3

Pochodzenie

Ks. Czesław Zaradniak urodził się 8 kwietnia 1942 r. w Cegielni w powiecie krotoszyńskim. Ojciec Jan był kołodziejem, matka Maria z domu Krawiec zajmowała sie domem i wychowywaniem dzieci.

Odkrywanie powołania ks. Zaradniaka

Rodzina Zaradniaków była bardzo religijna i pobożna. Czesław, jako uczeń zwrócił swoją pobożnością oraz spokojnym charakterem uwagę proboszcza parafii św. Tekli w Dobrzycy ks. Zygmunta Mikołajczaka. W przygotowanej opinii proboszcz zaznaczył, że jego pragnienie uświęcania było widoczne i szczere. Znany był z pilności i zaangażowania w wykonywaną pracę (3.07.1959 r.). Podobną opinię o nim wyraził ks. Kazimierz Wylegała, prefekt z liceum. Wspominał go jako ucznia pilnego i bardzo religijnego, który często przystępował do Stołu Pańskiego i cieszył się bardzo dobrą opinią wśród nauczycieli i uczniów (15.06.1959 r.). Licealistę Czesława postrzegano jako wyjątkowo czułego na los drugiego człowieka i chętnie spieszącego z pomocą. Wykazywał wiele troski o sprawy społeczne. Przez cały okres nauki w szkole średniej zajmował się prowadzeniem szkolnej biblioteki.Wielkim wsparciem w podjęciu tej decyzji byli rodzice i miejscowy proboszcz. Przykładne życie religijne i wspólnie odmawiany różaniec stały się źródłem powołania kapłańskiego.

Edukacja

Od najmłodszych lat syn Czesław przejawiał zainteresowania czytaniem i pisaniem, naśladując starsze rodzeństwo. W wieku 6 lat po raz pierwszy przekroczył próg szkoły podstawowej w Izbicznej Sośniczce.W latach 1948-1951 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Sośniczce, następnie w latach 1951-1953 ukończył dwie klasy (czwartą i piątą) w Szkole Podstawowej w Izbicznie, ostatnie klasy ukończył w Szkole Podstawowej w Dobrzycy (1953-1955). W parafii św. Tekli w Dobrzycy przyjął pierwszą Komunię św. (27.04.1952), a później otrzymał sakrament bierzmowania (11.09.1953). Po szkole podstawowej uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Koźminie Wlkp. (1955-1959), gdzie zdał egzamin maturalny (1.06.1959). Dnia 10 czerwca 1959r. złożył podanie o przyjęcie do Archibiskupego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Otrzymał pozytywne opinie pd swego proboszcza macierzystej parafii oraz od prefekta koxmińskiego liceum. Dobrą opinią darzył go również ks. Aleksy Wietrzykowski.Po otrzymaniu decyzji o przyjeciu do seminarium rozpoczął studia filizoficzno-teologiczne w Poznaniu.Na piątym roku 14 marca 1964 przyjął subdiakonat, a 17 kwietnia święcenia diakonatu. Uroczystość święceń kapłańskich odbyła się 27 maja 1965 roku w Katedrze Poznańskiej, gdzie ks. abp. Antoni Baraniak wyświęcił nowych kapłanów dla Kościoła poznańskiego. Egzaminy wikariuszowskie zdawał w latach 1966-1969. Do egzaminu proboszczowskiego przystapił w 1971 roku. Swe prace pisemne zatytułowane były: ,,Przygotowanie sie katechety na katechezę biblijną " oraz ,, Czy świętośc niemodna ? Wokół beatyfikacji o. M. Kolbe . " Egzamin pisemny w kurii zdawał 24 listopada 1971 roku.

Msza Prymicyjna

Ks. Czesław odprawił mszę św. prymicyjną w kościele parafialnym w Dobrzycy. Na obrazku prymicyjnym znalazły się słowa: "A za was ja poświęciłem samego siebie, abyście byli uświęceni w prawdzie", a także: "Boże błogosław Rodzicom, Rodzeństwu i tym którzy pomogli mi przyjść do Twego świętego ołtarza".

Młody Wiakriusz - Budzyń, Kórnik, Lubiń, Poznań, Kamerun

Z dniem 1 lipca 1965 r. władza duchowna skierowała ks. neoprezbitera do parafii św. Barbary w Budzyniu koło Chodzieży. Kolejną placówką od lipca 1968 r. był Kórnik, rok później Lubiń koło Kościana, gdzie poznawał historię ojców benedyktynów. Od 30 czerwca 1973 r. przez dwa lata ks. Czesław był wikariuszem w parafii św. Jana Vianneya w Poznaniu. Tam w środowisku wielkiego miasta widział jak powstaje nowa parafia i nowe wspólnoty: obrony życia oraz trzeźwości. Ostatnią placówką wikariuszowską była parafia św. Anny w Poznaniu (1975-1979). Ta parafia w centrum miasta dała mu kontakt ze środowiskiem szkół średnich i ośrodków naukowych. W tym czasie na misje afrykańskie do Kamerunu wyjechał jego kursowy kolega ks. Ryszard Bogusz. Dla ks. Czesława pojawiło się nowe zadanie: rozbudzać świadomość misyjną wśród wiernych. W ciągu 14 lat pracy wikariuszowskiej w Archidiecezji Poznańskiej ks. Czesław spotykał wielu ludzi i poznawał różne wspólnoty parafialne, które obrazowały całość życia religijnego.

Posługa Duszpasterska w Borui i Brodach Poznańskich oraz pielgrzymowanie ...

Z dniem 1 lipca 1979 r. z polecenia ks. abpa Jerzego Stroby ks. Czesław objął pierwszą samodzielną placówkę duszpasterską w miejscowości Boruja w dekanacie zbąszyńskim. Wspólnota licząca 800 wiernych miała w budynku starej szkoły kaplicę MB Częstochowskiej. Probostwo i mieszkanie znajdowało się w części strychowej. W tej parafii ks. Czesław pełnił posługę duszpasterską, katechizował dzieci i młodzież, a w wolnym czasie korzystał z uroków okolicy: Jeziora Kuźnickiego i okolicznych lasów. W dniach 26.02 - 13.03 1980 r. uczestniczył w pielgrzymce kapłanów Archidiecezji Poznańskiej do Ziemi Świętej, a w roku 1981 wraz z kapłanami zwiedzał Niemcy, Austrię i Rzym, gdzie gościł u ks. kard. Zenona Grocholewskiego. Zimową porą czasu stanu wojennego 1 lutego 1982 r. ks. Czesław objął w zarząd parafię św. Andrzeja Apostoła w Brodach Pozanańskich. Rozległa i stara parafia licząca 3000 wiernych była miejscem pracy dwóch kapłanów. Najważniejszym celem dla nowego proboszcza stało się przygotowanie drewnianej barokowej świątyni do remontu, wiele czasu i wysiłku wymagały jednocześnie prace administracyjno-dokumentacyjne.

Parafia Wszystkich Świętych w Słupii oraz pielgrzymowanie...

Dnia 1 lipca 1988 r. przełożeni skierowali ks. Czesława do parafii Wszystkich Świętych w Słupii w dekanacie stęszewskim. Kościół parafialny i dwa filialne, dwie gminy i trzy szkoły nadawały tej placówce misyjny charakter. Może dlatego tutaj ks. Czesław znalazł jeszcze większą przestrzeń pomocy Kościołowi na misjach, a parafianie rozumiejąc problemy misji zawsze przygotowywali pomoc materialną. Władza Duchowna mianowała ks. Czesława referentem dobroczynności w dekanacie stęszewskim. W 1993 r. wyjechał z pomocą duszpasterską do Kamerunu, do kolegi kursowego ks. Ryszarda Bogusza. Największą przygodą życiową były jednak wyprawy na kontynent amerykański do Boliwii w 1997 i 2002 roku. Tam w stolicy, mieście La Paz zwiedzał ośrodki prowadzone przez Zmartwychwstańców, gdzie pracował jego uczeń ks. Grzegorz Stachowiak z Bródek. Tam także poznawał kulturę Inków i zabytki dawnych czasów. Dla parafii były to także wielkie korzyści: koledzy misjonarze będąc w Polsce zawsze gościli w Słupii i przybliżali wiernym realia misji. Ks. Czesław będąc bardzo gościnny, zawsze zapraszał znakomitych gości, rekolekcjonistów i organizował zjazdy kursowe. W maju 1990 r. przeżywał 25-lecie kapłaństwa.

Praca na terenie parafii Słupia była bardzo zajmująca, oprócz posługi duszpasterskiej i katechizacji w kilku placówkach, wciąż pojawiało sie wiele wyzwań natury materialnej. W latach 1988-1990 ks. Czesław wykończył nowo wybudowaną kostnicę przy kościele parafialnym w Słupii, a w roku 1992 przeprowadził malowanie świątyni. Wykazywał dużą troskę o muzykę liturgiczną i organistów, dlatego latem 1993 r. przystąpił do remontu organów, które po 20 latach używania wymagały poważnej naprawy, zakonserwowano też fisharmonię w Jeziorkach. Tam też przeprowadzono częściowe prace malarskie. Największym zadaniem w latach 1997-1999 była naprawa dachu, elewacji zewnętrznej kościoła, dzwonnicy i probostwa w Słupii.

W listopadzie 2004 r. nastąpiło u ks. Czesława załamanie zdrowia i choroba wyłączyła go z aktywnego życia. Od lipca 2005 r. przechodził rehabilitację, pomagając jednocześnie w konfesjonale i koncelebrując msze św. W maju 2006 r. cieszył się wraz z całą parafią ze święceń kapłańskich ks. Łukasza Grysa z Zemska. Opiekę nad kapłanem i probostwem w Słupii objęła wówczas jego siostra Teresa. Jednak stan zdrowia ks. Czesława nie pozwalał na samodzielne kierowanie parafią, dlatego z dniem 30 czerwca 2007 r. ks. abp Stanisław Gądecki przeniósł go w stan spoczynku i dziękując za posługę w kościele poznańskim pozostawił w Słupii jako ks. emeryta.

Śmierć

Ks. Czesław zmarł nagle w nocy 17 czerwca 2012 r. na probostwie w Słupii w 70 roku życia, mając za sobą 47 lat kapłaństwa. Uroczystości pożegnania z parafią w Słupii odbyły się w środę 20 czerwca. O godz. 14.00 na probostwie miejscowy rządca parafii ks. Krzysztof Lewandowski odprawił ostatnie modlitwy przy Zmarłym. Procesja żałobna wyruszyła w stronę kościoła: krzyż, delegacja z Bród, Matki Różańcowe, Kółko Rolnicze, ministranci, kapłani, wierni... Trumnę niosła brać strażacka ze Słupii, która pełniła wartę honorową. Ciało proboszcza spoczęło na katafalku, a kapłani spowiadali wiernych, zaś Matki Różańcowe prowadziły modlitwy. O 15.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana przez 27 kapłanów pod przewodnictwem ks. bpa Grzegorza Balcerka.

Pożegnanie z rodziną nastąpiło w czwartek 21 czerwca 2012 r. w Dobrzycy - w kościele w którym Zmarły rozpoczął posługę kapłańską.

Etapy działalności kapłańskiej

- 1 lipca 1965 r. wikariusz w parafii św. Barbary w Budzyniu

- 1 lipca 1968 r. wikariusz w Kórniku

- 1969 r. wikariusz w parafii w Lubiniu k/Kościana

- 30 czerwca 1973 r. przez dwa lata wikariusz w parafii św. Jana Vianeya w Poznaniu

- 1975 r. wikariusz w  parafii św. Anny w Poznaniu

- 1 lipca 1979 r. z polecenia ks. abpa Jerzego Stroby ks. Czesław objął pierwszą samodzielną placówkę duszpasterską w miejscowości Boruja w dekanacie zbąszyńskim

- 1 lipca 1988 r. przełożeni kierują ks. Czesława do parafii Wszystkich Świętych do Słupi w dekanacie stęszewskim

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Bielawach
Gmina Granowo, powiat ostrzeszowski

Kalendarium:

  • 1942 ― Narodziny bohatera
  • 2012 ― Śmierć bohatera

Zobacz też:

  • > pełnienie funkcji...