Bronisław Kaźmierski image

Bronisław Kaźmierski

ur. 21 października 1907
zm. 1940
 
 
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Zębowie
Bronisław Kaźmierski ( ze skrzypcami) z przyjaciółmi

Bronisław Kaźmierski z uczniami Szkoły Powszechnej w Rostarzewie

Bronisław Kaźmierski z żoną Leokadią i córką Haliną oraz rodziną Pilców

Bronisław Kaźmierski z żoną Leokadią z domu Walkowiak

Bronisław z żoną Leokadią i córką Haliną

Certyfikat

Dokument udzielający Bronisławowi Kaźmierskiemu misji kanonicznej do nauczania religii w szkołach powszechnych i publicznych

Dyplom na nauczyciela szkół powszechnych

Kartka wysłana ze Starobielska przez Bronisława Kaźmierskiego

Odpis skrócony aktu małżeństwa

Odpis skrócony aktu zgonu

Przed budynkiem Szkoły Podchorążych Piechoty

Przed domem w Chojnie- Bronisław z rodzeństwem i rodzicami

Tablica pamiątkowa w ZSPiP w Zębowie

Tablica w Kaplicy Katyńskiej w Kościele Dominikanów w Poznaniu

Uroczystość posadzenia ,,Dębu Pamięci"- Zębowo

Uroczystość w Zębowie

W Kaplicy Katyńskiej

Zaświadczenie o ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty

Zespół projektowy z wnukiem Bronisława Kaźmierskiego

Ostatnia Kartka
Wspomnienia o Bronisławie Kaźmierskim
Ostatnia wiadomość -Starobielsk, 31.XII. 1939 r.
Zdjęć: 20
Filmów: 2
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Bronisław Kaźmierski urodził się 21 października 1907 r. w Chojnie w powiecie rawickim. Jego rodzicami byli Stanisław i Konstancja z domu Kaniewska.

Dzieciństwo

Dzieciństwo spędził w domu rodzinnym w Chojnie, pomagając rodzicom w gospodarstwie rolnym. Tam też uczęszczał do szkoły powszechnej.

Młodość i edukacja

Po ukończeniu gimnazjum został przyjęty do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego im. Stanisława Staszica w Rawiczu. 3 czerwca 1930 r. zdał egzamin dojrzałości i uzyskał dyplom nauczyciela szkół powszechnych. Rok później ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie. W 1939 r. odbył Kurs Obrony Przeciwlotniczej i Gazowej.

Etapy działalności

Praca w szkole

1 września 1931 r. rozpoczął pracę jako nauczyciel w Szkole Powszechnej w Wolsztynie, następnie został przeniesiony do szkoły w Rostarzewie. Od 1 września 1934 r. do 31 sierpnia 1939 r. pełnił funkcję kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej w Zębowie. Był sumiennym nauczycielem, dobrym organizatorem i wychowawcą, zaangażowanym w życie społeczności lokalnej.

Służba w wojsku

W roku 1933 został mianowany podporucznikiem i przydzielony do 55. Pułku Piechoty w Lesznie. Kilka lat później w 1938 r. objął dowódcą plutonu karabinów maszynowych w 58. Pułku Piechoty w Poznaniu. 31 sierpnia 1939 r. opuścił rodzinę i Zębowo, gdyż został zmobilizowany do Kutna, a stamtąd wysłany na front. Walczył w kampanii wrześniowej. Po wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej dostał się do niewoli sowieckiej i przebywał w obozie jenieckim w Starobielsku. Stąd 31 grudnia 1939 r. wysłał do swojej żony kartkę pocztową, w której napisał: "Miejmy nadzieję, że przyjdzie czas wspólnego spotkania się… ”. Tak się jednak nie stało. W 1940 r. został zamordowany przez NKWD i pochowany w zbiorowej mogile w Charkowie. W 1999 r. został pośmiertnie odznaczony medalem ,,Za udział w wojnie obronnej 1939", a w 2007 r. awansowany na stopień porucznika.

Rodzina

W roku 1934 ożenił się z Leokadią z domu Walkowiak. Miał córkę Halinę (ur. 1935) i syna Stanisława (ur. 1938). Po zakończeniu wojny żona bezskutecznie poszukiwała męża m.in. przez Polski Czerwony Krzyż. Dopiero w 1948 r. otrzymała postanowienie Sądu Grodzkiego w Grodzisku o jego zaginięciu i uznaniu za zmarłego. Jako datę jego śmierci przyjęto 1 stycznia 1947 r. Dopiero po wielu latach rodzina dowiedziała się prawdy.

Znaczenie postaci

Postać Bronisława Kaźmierskiego stawiana jest uczniom i nie tylko im, jako wzór cnót, odwagi, bohaterstwa i poświęcenia w imię obrony ojczyzny. Pamięć o jego losach przyczynia sie do podtrzymywania i wzmacniania patriotyzmu lokalnego. W roku 2010 w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Zębowie została odsłonięta tablica pamiątkowa ku jego czci, a w 2011 r. posadzono tutaj "Dąb Pamięci".

Żródła informacji:

Pamiątki rodzinne wnuków Bronisława Kaźmierskiego: Tomasza i Grzegorza Napierałów

Album rodzinny Agnieszki Jęch, prawnuczki Bronisława Kaźmierskiego

Wywiad przeprowadzony z Grzegorzem Napierałą

Archiwum Państwowe w Poznaniu, Seminarium Nauczycielskie Męskie w Rawiczu

English abstract

Bronisław Kaźmierski was born on 21st October 1907 in Chojno, in Rawicz county. His parents were Stanisław and Konstancja (mother’s maiden name was Kaniewska). After graduating from elementary school in Chojno, Kaźmierski continued his education in Teacher Training Seminary in Rawicz. In 1931 he graduated from Officer Cadet of Reserve Infantry School in Śrem. From 1st September 1934 to 31st August 1939 Kaźmierski was the principal of Public Elementary School in Zębowo. In 1933 he was appointed a second lieutenant and assigned to the 55th Infantry Regiment in Leszno. On 31st August 1939 he was mobilised to Kutno, from where he was sent to the front. He fought in the September Campaign. After the Soviet invasion of Poland, Kaźmierski was captured by the Soviets and held in a prisoner-of-war camp in Starobielsk. He was murdered by NKVD in 1940 and buried in a mass grave in Charków. Sources: Family heirloom belonging to Tomasz and Grzegorz Napierała Family album belonging to Agnieszka Jęch, Bronisław Kaźmierski’s great-granddaughter An interview with Grzegorz Napierała State Archive in Poznań, dossiers of Teacher Training Seminary in Rawicz

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Filip Michalski, Mikołaj Nowak, Błażej Stasinski, Bartosz Szymoniak
Nauczyciel prowadzący: Halina Stopczyńska
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Zębowie
Gmina Lwówek, powiat nowotomyski

Kalendarium:

  • 3 cz ― Ukończenie Państwoweg...
  • 1907 ― Narodziny bohatera
  • 1934 ― Pełnienie funkcji kie...
  • 1934 ― Ślub bohatera
  • 1940 ― Śmierć bohatera

Cytaty:

  • „W tym szczęśliwym dniu...”

Zobacz też:

  • > II wojna światowa...
  • > Miejsce śmierci b...
  • > Miejsce narodzin ...