Wiesława Maria Szermelek image

Wiesława Maria Szermelek

ur. 31 stycznia 1948
 
Edukacja | Literatura
„Potomni cenić nas będą za to, co dla przyszłych pokoleń zachowamy z kultury p...”
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku
Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Eksponaty Izby Regionalnej w Dolsku (pamiątki rodzinne Mayów)

Kałamarz z 1836 r.

Kołowrotek

Maselnice (kierzynki)

Maszyny do liczenia

Mebelki z XIX w.

Piec kuchenny

Radia

Serwetka do nauki haftu w szkole

Tabliczki szkolne z rysikiem

Wiesława Szermelek ze swoją siostrą Jadwigą

Wykopaliska nr 2

Zakład szewski

Zamek z drzwi kościoła z 1618 r.

Zbiór zabawek z przełomu XIX i XX w.

Zdjęcie profilowe Wiesławy Szermelek

Żarna z okresu zaborów

Fragment programu „Przystanek Dwójki” z udziałem Pani Wiesławy Szermelek
Wywiad z panem Henrykiem Litką
Wywiad z panią Wiesławą Szermelek
Wywiad z panią Wiesławą Szermelek
Wywiad z panią Wiesławą Szermelek
Wywiad z panią Wiesławą Szermelek z okazji 50-lecia Biblioteki Publicznej MiG Dolsk
W otoczeniu legend – legendy o Dolsku i okolicach
Zdjęć: 38
Filmów: 6
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Wiesława Maria Szermelek, z domu May, urodziła się 31 stycznia 1948 r. w Kożuchowie (koło Nowej Soli), gdzie w latach 1945-49 jej ojciec, Leon May, pełnił funkcję zastępcy naczelnika w Urzędzie Miejskim. Następnie rodzina przeniosła się do Śremu, skąd pochodzili. Leon May pracował tam w Narodowym Banku Polskim, z kolei jego żona Maria, z domu Kajak, pracowała w przedsiębiorstwie wielobranżowym. Poza działalnością zawodową ojciec Wiesławy był aktywnym działaczem społecznym, związanym w szczególności z ruchem muzycznym.
Był m.in. członkiem (a w latach 1958-78 również prezesem) Koła Śpiewackiego „Moniuszko”. Jego ojciec Michał – mistrz dekarski - wspierał działalność miejską i należał również do Koła Śpiewaczego „Moniuszko" od 1903 r. Wiesława wychowana została w duchu aktywności społecznej i patriotyzmu. Rodzice zaszczepili w niej i siostrze Jadwidze (później nauczycielka) również miłość do zwiedzania, organizowali rodzinne wycieczki rowerowe po Wielkopolsce. W domu przywiązywano ogromną wagę do kultywowania tradycji. Leon i Maria gromadzili rodzinne pamiątki, które dziś stanowią część zbiorów prowadzonej przez Wiesławę Izby Regionalnej w Dolsku.

Edukacja

Wiesława uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 2 w Śremie. W roku 1966 ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Śremie. Naukę kontynuowała w Jarocinie, gdzie w 1967 ukończyła Studium Bibliotekarskie. Studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjęła w 1982 r., tytuł magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej uzyskała w1987 r.

Etapy działalności

Po ukończeniu nauki w Jarocinie Wiesława Szermelek podjęła pracę w Bibliotece Wojskowej w Śremie, w której pracowała do 1976 r.
1 stycznia 1977 roku została dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk. Funkcję tę sprawowała nieprzerwanie aż do roku 2003, kiedy odeszła na emeryturę.
Izba Regionalna w Dolsku powstała w 1985 roku. W tamtych latach były tendencje i zalecenia ogólnopolskie, żeby tworzyć miejsca gromadzące pamiątki regionu. 13 lutego 1987 roku Izba została przekazana pod opiekę Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Dolsk. Początkowo zbiory liczyły około 30 eksponatów. W czasie swojej działalności Wiesława Szermelek rozszerzyła je do kilku tysięcy pamiątek związanych z Dolskiem i jego okolicami. Ogromną część kolekcji stanowią pamiątki rodziny Mayów, przekazane przez samą opiekunkę Izby. Gromadzenie eksponatów stało się kolejną, po pracy zawodowej, pasją Wiesławy. Aby wzbogacić zbiory, potrafiła zaangażować całą lokalną społeczność, przekonując ją do oddawania Izbie starych dokumentów, czy eksponatów mogących ilustrować życie codzienne regionu na przestrzeni lat. Dziś w Izbie Regionalnej możemy oglądać m.in. żarna z przełomu XIX i XX w., XIX-wieczny sprzęt narciarski, fragmenty kafli z pieca i garnki, stanowiące pozostałości po pożarze domu w 1790 r., kałamarz z kamionki z 1836 r., liczne przedwojenne zdjęcia, pamiątki z powstania wielkopolskiego, umundurowanie harcerskie z lat 40., czy księgi Bractwa Rzeźnickiego z lat 1791-1834. Znajdują się tam również matryce tablicy zniszczonego w czasie okupacji pomnika, ufundowanego w 1926 r., który przedstawiał założycieli pierwszego w Wielkopolsce kółka rolniczego z 1866 r., dokumenty potwierdzające działalność Towarzystwa Czytelni Ludowych w Dolsku, mapy z 1896 i 1905 r. Najstarszym eksponatem jest datowany na 1618 r. zamek z drzwi Kościoła pod wezwaniem Św. Ducha w Dolsku.
Działalność Wiesławy Szermelek w Izbie Regionalnej i bibliotece stała się przedmiotem zainteresowania lokalnej prasy. Artykuły na temat zbiorów Izby ukazywały się m.in. w "Gazecie Poznańskiej", "Głosie Wielkopolskim", czy w "Gazecie Śremskiej". Przyczyniły się one w dużej mierze do wzbogacenia zbiorów. Mieszkańcy Dolska, zachęceni przez prasę, zaczęli przekazywać swoje rodzinne pamiątki na rzecz Izby Regionalnej. Pani Wiesława skrupulatnie opisywała i katalogowała eksponaty.
Wśród licznych pasji pani Wiesławy wymienić można fotografię. Jest laureatką konkursów wojewódzkich i powiatowych. Otrzymała m.in. wyróżnienie w konkursie „Moja Wielkopolska” (2003 r.), Fotopowiat (2009 r.) oraz nagrodę główną w gminnym konkursie pt. „Najciekawszy zakątek Miasta i Gminy Dolsk” (2007 r.). Wiesława Szermelek jest autorką opracowań podań i legend dotyczących Dolska, jak również wspomnień o powstaniu wielkopolskim. Podczas swojej pracy jako dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk prowadziła Kronikę Biblioteki i Izby Regionalnej, dokumentując wszystkie wydarzenia związane z tymi instytucjami. Obecnie prowadzi Kronikę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Dolsk, którego od 2007 r. jest przewodniczącą.
Od 2006 r. (obecnie trzecią kadencję) sprawuje funkcję radnej Miasta i Gminy Dolsk. Jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a gminą. Pracuje w komisji oświaty, kultury i sportu - ostatnie osiągnięcie to uchwała dotycząca przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne dla uczniów szkół naszej gminy. Dzięki jej pomysłowi mieszkańcy miasta mogą korzystać z siłowni na wolnym powietrzu dostępnej na dolskiej plaży. Bierze również udział w pracach parafialnego zespołu Caritas, pomagając ubogim, a także w chórze „Lutnia”, gdzie obecnie jest członkiem pocztu sztandarowego.

Odznaczenia i wyróżnienia

Wiesława Szermelek została doceniona przez władze Dolska, które w roku 2000 przyznały jej Odznakę Honorową za Zasługi dla Gminy Dolsk. 21 października 1982 roku została również wyróżniona przez Ministra Kultury i Sztuki tytułem Zasłużonego Działacza Kultury.

Znaczenie postaci

Wiesława Szermelek jest osobą znaną i cenioną w środowisku lokalnym. Prowadzi szeroką działalność społeczną, w szczególności na rzecz mieszkańców Dolska. Jest przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Dolsk. Dziełem jej życia pozostają bogate zbiory Izby Regionalnej w Dolsku, stanowiące świadectwo życia codziennego jego mieszkańców na przestrzeni lat oraz najważniejszych wydarzeń historycznych regionu. Mieszkańcy, a w szczególności młodzież szkolna, odwiedzają Izbę, zapoznając się dzięki niej z dziedzictwem historycznym ich małej ojczyzny.


Źródła

1. Danuta Płygawko, Adam Podsiadły, Słownik biograficzny Śremu, Śrem 2008.
2. Zdzisława Dłużak, Dolsk, Poznań 1997.
3. Zdzisława Dłużak, Dolsk moje miasto między dawnymi a nowymi wieki, Poznań 2009.
4. Wywiad z panią Wiesławą Szermelek.
5. Wywiad z panem Henrykiem Litką
6. Wywiad z panią Wiesławą Szermelek przeprowadzony przez Tomasza Frąckowiaka z okazji 50 – lecia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Dolsku (zbiory prywatne Wiesławy Szermelek).
7. Kroniki Izby Regionalnej w Dolsku
8. strona www. izbaregionalna.dolsk.pl
9. Fragment filmu: Przystanek Dwójki w sercach małych miast – Dolsk (udostępniony przez panią Wiesławę Szermelek).
10. Zbiór zdjęć przekazanych przez panią Wiesławę Szermelek.
11. Legendy o Dolsku i okolicach opracowane przez Wiesławę Szermelek.
English abstract

Wiesława Maria Szermelek, née May, was born on January 31st, 1948, in Kożuchów (near Nowa Sól). Wiesława and her sister Jadwiga were brought up in the spirit of social activism and patriotism. At home, their parents paid great attention to the preservation of tradition, they gathered a large collection of family memorabilia, which today is part of the Regional Chamber collection in Dolsk. After moving to their hometown, Wiesława attended Primary School and Secondary School in Śrem. She continued her education in Jarocin and in the Adam Mickiewicz University in Poznań, where in 1987 she received a master's degree in library and information science. In the years 1967-1976 Wiesława worked in Military Library in Śrem and in 1977 she was hired as Director of Dolsk Public Library. This function she exercised continuously until the year 2003, when she retired. Regional Chamber of Dolsk was founded in 1985, and in 1987 it was transferred to the care of the Dolsk Public Library. Initially, the collection numbered about 30 exhibits. Wieslawa Szermelek extended it to a few thousand memorabilia connected with Dolsk and the surrounding area. A large part of the collection are May's family memorabilia. To enrich the collections, she involved the entire local community, convincing them to donate old documents or exhibits that illustrated the daily life of the region over the years. Today, the Regional Chamber holds, among others, numerous pre-war photos, nineteenth-century ski equipment, souvenirs of the Greater Poland Uprising, scout uniforms from the 1940s and maps of the region from 1896 and 1905. The oldest exhibit, which is a lock from the door of the Church of the Holy Spirit in Dolsk, is dated to 1618. In the year 2000 Wiesława’s deeds were recognized by the authorities of Dolsk and she was awarded the Badge of Honour. In the 1982 the Ministry of Culture awarded her with the honour „Distinguished Cultural Activist”. Wiesława Szermelek is well-known and respected in the local community. She conducts a wide range of social activities. The rich collection of Dolsk Regional Chamber remains her life's work. The fact that it has been witness of the everyday life of its’ residents over the years is very important for the history and legacy of the region. Since 2006 she holds the third term as the town councillor of the district of Dolsk. She also authored books on tales and legends of Dolsk, as well as memories of the Greater Poland Uprising.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Aleksandra Tyczyńska, Aleksandra Adamska, Adrian Sójka
Nauczyciel prowadzący: Iwona Sarnowska
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku
Gmina Dolsk, powiat śremski

Kalendarium:

 • 1948 ― Narodziny bohatera
 • 1966 ― ukończenie Liceum Ogó...
 • 1967 ― ukończenie Studium Bi...
 • 1967 ― podjęcie pracy w Bibl...
 • 1977 ― rozpoczęcie pracy w B...
 • 1982 ― wyróżnienie Ministra ...
 • 1987 ― uzyskanie tytułu magi...
 • 1987 ― objęcie opieki nad Iz...
 • 2000 ― uzyskanie Odznaki Hon...
 • 2003 ― przejście na emerytur...
 • 2006 ― wybrana radną Miasta ...
 • 2007 ― objęcie funkcji przew...

Cytaty:

 • „Potomni cenić nas będą...”

Źródła:

 • Izba Regionalna w Dolsku

Zobacz też:

 • > Dolsk
 • > Śrem
 • > Caritas