Stanisław Kurkowiak image

Stanisław Kurkowiak

ur. 07 maja 1909
 
Gospodarka i przedsiębiorczość | Polityka i społeczeństwo
 
Szkoła Podstawowa w Lutyni
Grób Stanisława Kurkowiaka

Stanisław Kurkowiak

Stanisław Kurkowiak z Rodziną

Stanisław Kurkowiak z żoną Marią w Kosciele pw.  św. Marii Magdaleny w Sośnicy

Zdjęć: 4

Pochodzenie:

Stanisław Kurkowiak urodził się 7 maja 1909 roku w Plewiskach pow. poznańskim. Ojciec, również Stanisław Kurkowiak, pracował jako zarządca folwarku. Matka, Jadwiga, z domu Witkowska, zajmowała się gospodarstwem domowym. Oboje spoczywają na cmentarzu w Robakowie. Stanisław Kurkowiak miał sześcioro rodzeństwa: dwóch braci i cztery siostry.

Zmarł 19 kwietnia 1989 roku. Pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Sośnicy.

Rodzina:

We wrześniu, 1934 roku, w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Sośnicy Stanisław Kurkowiak zawarł związek małżeński z Marią Błaszczyk. W tym czasie przeprowadził się do Fabianowa. Małżeństwo Kurkowiaków wychowało pięcioro dzieci: Cyrylę, Bronisława, Czesława, Mieczysława oraz Aleksandra.

Działalność:

Przed wojną Stanisław Kurkowiak był zarządcą folwarku. Po przeprowadzeniu się do Fabianowa pracował w majątku należącym do Ottona Kuttnera, właściciela miejscowości. W 1945 roku Stanisław Kurkowiak otrzymał z reformy rolnej 7 ha ziemi, którymi indywidualnie gospodarował do roku 1952 r. Wtedy to przyczynił się do powstania Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Fabianowie. W 1954 roku został brygadzistą polowym. Od roku 1957 Stanisław Kurkowiak pełnił funkcję przewodniczącego Rolniczej Spółdzielni, przyczyniając się do zwiększenia jej obszaru ze 160 do 511 ha. Natomiast od 1961 roku był członkiem Zarządu Powiatowego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Stanisław Kurkowiak był członkiem Polskiej Partii Robotniczej, a od 1945r. członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Przez trzy lata sprawował funkcję sekretarza Podstawowej Organizacji Partyjnej w Fabianowie.

Przez jedną kadencję Stanisław Kurkowiak był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Sośnicy.


Znaczenie postaci:

Stanisław Kurkowiak dał się poznać jako dobry organizator. Zarządzając Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną w  Fabianowie, doprowadził do zwiększenia jej obszaru oraz do rozwoju produkcji rolnej, hodowli bydła i trzody chlewnej. Dbał również o warunki bytowe członków Spółdzielni. To z inicjatywy Stanisława Kurkowiaka powstał szereg domków jednorodzinnych w Fabianowie. Aktywnie działał na rzecz lokalnej społeczności, współpracując z Kołem Gospodyń Wiejskich. W kronice tejże organizacji wspominany jest jako osoba "słynąca z dużego zaangażowania ". Był pracowity, zaradny. Zawsze chętnie pomagał innym.

Stanisław Kurkowiak był bardzo religijny, nie opuszczał zarówno niedzielnych jak i świątecznych mszy św. Angażował się także w sprawy dotyczące parafii. Gdy w  maju 1979 miało mieć miejsce nawiedzenie Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Stanisław Kurkowiak przyczynił się do położenia asfaltu na drodze z Fabianowa do Sośnicy. Podczas uroczystej mszy świętej, jako przedstawiciel parafian, witał Cudowny Obraz.

Prywatnie był wzorowym mężem i ojcem. Bardzo dbał o swoją rodzinę dla której wybudował dom. Dzieci wychowywał w duchu wartości chrześcijańskich. Cenił dyscyplinę, jednakże unikał stosowanie kar. Lubił zabawę z wnukami.

Za swoją działalność i postawę Stanisław Kurkowiak został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką Honorową za zasługi w rozwoju województwa poznańskiego.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa w Lutyni
Gmina Dobrzyca, powiat pleszewski

Kalendarium:

  • 1909 ― Narodziny bohatera
  • 1934 ― Zawarcie związku małż...
  • 1957 ― Przewodniczący Rolnic...

Źródła:

  • Kronika Koła Gospodyń ...
  • Monografia historyczna...

Zobacz też:

  • > Śmierć bohatera