Krzysztof Jachna image

Krzysztof Jachna

ur. 15 marca 1960
 
 
 
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach
Dzieciństwo

Krzysztof Jachna

Logo Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach

Podróże

Praca reporterska

Rodzina

dzieciństwo

Wywiad
Zdjęć: 7
Filmów: 1

POCHODZENIE

Krzysztof Jachna urodził się 15.03.1960 roku w Stargardzie Szczecińskim. Matka Anna Jachna z domu Kiełczewska (córka powstańca wielkopolskiego Stanisława, uczestnika wojny polsko- bolszewickiej) była magistrem farmacji i prowadziła przez ponad 55 lat aptekę "Pod Moździerzem" w Skokach. Ojciec Józef Jachna był synem powstańca warszawskiego. Ma żonę, która zajmuje się neurologopedią oraz dwie córki: Agnieszkę (absolwentka historii sztuki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku ochrona dóbr kultury oraz studiów podyplomowych w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej, etnologii i antropologii kulturowej) oraz Małgorzatę (studentka ASP w Krakowie).

WYKSZTAŁCENIE

Krzysztof Jachna w 1978 roku zdobył tytuł laureata na ogólnopolskiej olimpiadzie języka rosyjskiego. W tym samym roku uzyskał pierwsze miejsca w wojewódzkim konkursach polonistycznym oraz matematycznym. W 1979 roku zdał maturę z pierwszą lokatą w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. Sucharskiego w Krzyżu Wielkopolskim z prawem do rozpoczęcia dowolnych studiów bez egzaminów wstępnych. Pięć lat później otrzymał dyplom magistra inżyniera na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej oraz tytuł urzędnika mianowanego na podstawie ukończonego szkolenia administracyjnego w Regionalnym Centrum Szkolenia i Administracji. Wojewoda Poznański powołał Krzysztofa Jachnę w 1986 roku na stanowisko inspektora, a po trzech latach pełnienia tej funkcji został awansowany na inspektora wojewódzkiego. W tym czasie Krzysztof Jachna zdobył doświadczenie zawodowe w kierowaniu organami administracji samorządowych różnych szczebli. W 1993 r. zakończył szkolenie administracyjne w Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego, a rok później został powołany przez Wojewodę Poznańskiego na wojewódzką listę biegłych z zakresu szacowania nieruchomości nierolnych. Ponadto skoczanin posiada uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i wykonawstwa w specjalności architektonicznej i konstrukcyjnej. Dodatkowo uzyskał tytuły rzeczoznawcy budowlanego w dziedzinie budownictwa (2002 r.) oraz biegłego sądowego z dziedzin: architektury, urbanistyki, budownictwa, prawa budowlanego. Może także opiniować w sprawach rozstrzyganych przed sądami powszechnymi w zakresie projektowania i wykonawstwa rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków.

DZIAŁALNOŚĆ ZAWODOWA

Po ukończeniu studiów w 1984 roku został zatrudniony w Instytucie Technologii i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej w charakterze asystenta. W latach 1984 -1991 pracował w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na kolejnych stanowiskach zawodowych, aż do uzyskania mianowanego inspektora wojewódzkiego.W międzyczasie od 1986 roku został asystentem projektanta w Przedsiębiorstwie Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu Gumowego Budoprojekt- Stomil. W latach 1991-1995 po zwycięstwie w konkursie pracował w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Luboniu na stanowisku kierownika wydziału zajmującego się architekturą, planowaniem przestrzennym, nadzorem budowlanym, gospodarką komunalną, infrastrukturą techniczną i ochroną środowiska. Na przełomie lat 80.i 90. w ramach praktyki administracyjnej i pomocy prawnej objął posadę kierownika referatu budownictwa Urzędu Gminy w Granowie. Od 1990 roku prowadzi własną działalność gospodarczą jako firma Biur Usług Projektowych zajmująca się projektowaniem architektonicznym i konstrukcyjnym oraz nadzorem robót. Po pięciu latach funkcjonowania firmy zdecydował się wykonywać wolny zawód z zakresu prawa budowlanego, sporządzania ekspertyz i opinii techniczno- budowlanych, opinii z zakresu prawa budowlanego i projektowania. Swoją działalność zawodową wiąże również z członkostwem w Polskim Towarzystwie Inżynierów i Techników Budownictwa oraz w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I POLITYCZNA

Krzysztof Jachna od kilkudziesięciu lat czynnie uczestniczy w pracach wielu organizacji, takich jak:
 od początku lat 90. w Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej,
 od 1995 roku w Polskim Klubie Ekologicznym,
 od 1996 w Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Skokach (obecnie trzecią kadencję pełni funkcję prezesa),
 członek zarządu okręgu poznańskiego oraz reprezentant Rady Honorowej Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
 od 1997 roku w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Wągrowieckiej,
 założyciel i obecnie prezes Koła Skoki Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, a w Oddziele Wielkopolskim tegoż towarzystwa pełni funkcję członka zarządu,
 sekcji strzeleckiej Wojskowego Klubu Sportowego Grunwald w Poznaniu.
Ponadto ogromną jego pasją są podróże śladami historii przez ponad 60 krajów Europy, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Skoczanin zbiera kamienie z najbardziej egzotycznych i tajemniczych miejsc. W swojej kolekcji dysponuje kamieniami z grobu św. Łazarza, z piramidy Cheopsa, a także kamieniem z plaży, na której z piany morskiej wyłoniła się Afrodyta. Hobby od czasów wczesnego dzieciństwa jest lepidopterologia, czyli zbieranie motyli.

PUBLIKACJE

Od początku lat 90. współpracuje z redakcją jednej z lokalnych gazet - Głosem Wągrowieckim - w zakresie propagowania historii i osiągnięć ziemi skockiej. Jest autorem kilkudziesięciu tekstów prasowych, przybliżających czytelnikom dorobek i osiągnięcia skoczan na przestrzeni stuleci. Ponadto utworzył kilkadziesiąt biogramów uczestników powstania wielkopolskiego ze Skoków w kolejnych tomach słownika biograficznego, wydawanego przez Zarząd TPPW 1918/1919. Dodatkowo przygotowywał kilkadziesiąt wystaw fotograficznych, reprezentowanych między innymi w Holandii i Niemczech. Najważniejsze postaci ze Skoków okresu II RP stały się inspiracją dla Krzysztofa Jachny do stworzenia tabliczek pamiątkowych dla: burmistrza Jana Smektały, założyciela OSP Bronisława Czerwińskiego, lekarza dr. Mariana Foerstera, ostatniego przed wybuchem II wojny światowej króla kurkowego Stanisława Glinkiewicza, proboszczów parafii p. w. św. Mikołaja Biskupa w Skokach oraz abp. Mariana Przykuckiego.

ODZNACZENIA I NAGRODY

Skoczanin uzyskał:
 Brązowy Krzyż Zasługi nadawany przez prezydenta RP,
 Złoty Medal Opiekuna Pamięci Narodowej nadany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
 krzyż rycerski nadany przez księcia Karola Ludwika de Merode- prezydenta Europejskiej Wspólnoty Historycznych Strzelców EGS, przeora Zakonu Rycerskiego Św. Sebastiana


Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Jakub Kujawa, Klaudia Przykucka, Wiktoria Urbaniak
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach
Gmina Skoki, powiat wągrowiecki

Zobacz też: