Ludwik Danielak image

Ludwik Danielak

ur. 24 lipca 1909
 
 
 
Zespół Szkół w Zdunach
Dom rodziny Danielaków.

Dyplom z turnieju szachowego.

Grób Ludwika

Ludwik Danielak

Ludwik Danielak na szkoleniu z łączności i topografii.

Ludwik na turnieju szachowym

Patent Ludwika Danielaka.

Uroczystość państwowa

Wywiad z mjr. Krzysztofem Nawrockim
Zdjęć: 8
Filmów: 1

Pochodzenie


Ludwik Danielak urodził się 24 lipca 1909 roku w Piaskach koło Ostrowa Wielkopolskiego. Jego rodzicami byli Walenty Danielak i Antonina zd. Krysiak. Miał trzy siostry: Mariannę, Helenę i Ewę. Ojciec był kupcem i restauratorem, natomiast matka zajmowała się dziećmi i domem.

Edukacja

Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej w Lewkowie, a kontynuował w Gimnazjum Męskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Po przeprowadzeniu się rodziny do Zdun w 1925 r. uczęszczał do Gimnazjum im. H. Kołłątaja w Krotoszynie, które ukończył w 1928 r.

Zainteresowania


Będąc w gimnazjum zainteresował się działalnością harcerską. W roku 1925 założył drużynę harcerską w Zdunach. W 1926 drużyna Ludwika Danielaka w liczbie kilkunastu harcerzy wzięła udział w zlocie harcerskim w Krotoszynie. Organizował zajęcia w terenie oraz wyjazdy na obozy do Benic, Bożacina, Kuklinowa. Często wspierał harcerzy kupując umundurowanie, wyposażenie, a nawet wyżywienie na obozy i wyjazdy. Po dwuletniej przerwie na służbę wojskową powrócił do działalności harcerskiej zdobywając w 1936 roku kwalifikacje instruktora harcerskiego.
Drugą pasją Ludwika były szachy. Od 1927 roku był członkiem klubu szachowego Giermek Zduny i jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników. Zdobył wiele dyplomów i tytułów mistrzowskich na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Praca

Po odbyciu służby wojskowej w 1930 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Pocztowym w Krotoszynie. Po pewnym czasie awansował do rangi starszego asystenta. Był inicjatorem wielu nowatorskich rozwiązań w dziedzinie telekomunikacji i łączności. W latach 1936-1939 Ludwik Danielak przygotował się do ochotniczej służby dozorowania, kurierskiej i łączności wojskowej oraz topografii, biorąc udział w licznych szkoleniach m.in. w Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim. Krakowie, Krotoszynie, Dąbrowie Górniczej, Mierzewie k. Gniezna i Zdunach. Był w zespole naczelnika Poczty Polskiej w Krotoszynie przygotowującym plan mobilizacyjnego rozwinięcia łączności na wypadek wojny.

Ponadto Ludwik jako rezerwista brał udział licznych szkoleniach wojskowych i był przygotowywany na dowódcę specjalnego plutonu Przysposobienia Wojskowego.

Wybuch Wojny

31 sierpnia 1939 roku brał udział w specjalnej odprawie wszystkich pracowników Poczty Polskiej w Krotoszynie z przedstawicielami wojska. Ludwik Danielak otrzymał wtedy zadanie dozorowania, czyli obserwacji powietrznej lotnictwa nieprzyjaciela i przekazywania informacji do Głównej Zbiornicy Dozorowania w Warszawie. Ponadto w razie przejęcia łączności przez Niemców miał zająć się niszczeniem linii telefonicznych.

1 września 1939 roku około godz. 15.00 ewakuował się wraz z rodziną i z innymi urzędnikami Krotoszyna specjalnym pociągiem ewakuacyjnym przez Koźmin, Jarocin, Wrześnię, Konin, Koło, Kutno, w kierunku Warszawy i dalej na wschód. Ludwik nadzorował transport pieniędzy i tajnej dokumentacji pocztowej. 2 września transport został zbombardowany przez samoloty niemieckie. Ludwik i jego rodzina przeżyła bombardowanie i wraz z innymi urzędnikami udali się do Kutna. Stamtąd kolejnym pociągiem wraz z uratowaną tajną pocztą ruszyli w stronę Ozorkowa. Zatrzymali się na kwaterę wraz z kolejarzami w Modlnej. Nad ranem 7 września Niemcy dokonali desantu z powietrza w tej okolicy. Większość urzędników pocztowych porzucało mundury, ale Ludwik tego nie uczynił. Po opanowaniu terenu przez Niemców prowadził akcję sabotażową niszcząc linie telefoniczne. Został pojmany przez żołnierzy rozpoznania niemieckiego 31 Pułku Piechoty 24 Dywizji Piechoty i rozstrzelany na miejscu.

Mieszkańcy Modlnej pochowali Ludwika i dbali o jego grób aż do czasu ekshumacji.

Pamięć i znaczenie postaci.

W 1959 roku z inicjatywy rodziny szczątki Ludwika Danielaka zostały ekshumowane i przeniesione na cmentarz w Zdunach. W 2003 roku Ludwik Danielak został uhonorowany symbolicznym tytułem ,,Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny'' przez ówczesnego premiera Leszka Milera. Zarząd Główny Poczty Polskiej S.A. w Warszawie oraz Oddział Poczty Polskiej w Poznaniu, postanowił oddać hołd pocztowcom, którzy zginęli podczas II wojny Światowej fundując tablicę upamiętniającą ich czyny, która będzie odsłonięta w 2015 roku na budynku Poczty Polskiej w Krotoszynie. Na tablicy znajdzie się również nazwisko Ludwika Danielaka.

Materiały źródłowe

1. http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/60102

2. Wywiad z mjr. Krzysztofem Nawrockim - wnukiem Ludwika Danielaka.

3, Artykuł w Kurierze Zdunowskim nr 37/grudzień 2014 o Ludwiku Danielaku autorstwa Krzysztofa Nawrockiego.

4. Informacje od dalszych krewnych rodziny Danielaków mieszkających w Zdunach.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Adam Gaszyński, Bartosz Mikołajczyk, Damian Wierzyk
Nauczyciel prowadzący: Grzegorz Kryg
Zespół Szkół w Zdunach
Gmina Zduny, powiat krotoszyński

Kalendarium:

  • 1909 ― Narodziny bohatera
  • 1939 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: