Kazimierz Matysek image

Kazimierz Matysek

ur. 16 lutego 1938
 
Edukacja | Nauki społeczne i humanistyczne | Polityka i społeczeństwo | Sport
„A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą ojczyźnie"”
Zespół Szkół w Iwnie - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
Kazimierz Matysek

Pamiątkowy medal Wojewody Poznańskiego

Spotkanie uczestników projektu z kustoszem Izby Muzealnej i dyrektorem Biblioteki Publicznej Iwoną Dorsz.

Wywiad z Kazimierzem Matyskiem

Wywiad z Kazimierzem Matyskiem w Szkole Podstawowej w Iwnie

Wśród eksponatów Izby Muzealnej

Bibliografia
Zdjęć: 6
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Kazimierz Matysek urodził się 16 lutego 1938 r. w  Poznaniu. Wywodzi się z rodziny inteligenckiej z Kostrzyna.Ojciec Stanisław Matysek był wieloletnim sekretarzem Zarządu Miejskiego w Kostrzynie. Matka Stanisława z Laudowiczów pochodziła z Sulmierzyc.

Dzieciństwo

Dzieciństwo Kazimierza Matyska przypadło na lata drugiej wojny światowej. Wcześnie stracił rodziców. Matka zmarła w 1938 roku, ojciec został zamordowany przez hitlerowców w 1939 r. w Kostrzynie. Wychowywał się w  rzemieślniczej rodzinie drugiej matki Bronisławy z Pogorzelskich. W czasie okupacji mieszkał Kostrzynie, po przesiedleniu przez Niemców, przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza.

Lata szkolne

Uczęszczał do Szkoły Powszechnej w Kostrzynie, później kontynuował naukę w  III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Po maturze studiował w  Studium Nauczycielskim, które ukończył w 1958 r. Wkrótce rozpoczął pracę w szkole, następnie podjął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Pracę magisterską pisał pod kierunkiem profesor Marii Janion. W 1967 r. uzyskał tytuł magistra filologii polskiej.

Etapy działalności

Praca pedagogiczna

Kazimierz Matysek pracę zawodową rozpoczął w Szkole Podstawowej w Paczkowie w 1958 r. Jako nauczyciel chętnie organizował rozgrywki sportowe i wycieczki rowerowe, brał udział z młodzieżą w rajdach i zlotach turystycznych. Później przeniósł się do Zbiorczej Szkoły Gminnej w Kostrzynie. Tam w latach 1973 -1976 pełnił funkcję zastępcy gminnego dyrektora szkół.

Działalność kulturalno-społeczna

Działalność społeczną rozpoczął w Ludowym Klubie Sportowym "Lechia" w 1956 roku, jednocześnie udzielał się aktywnie w kole Polskiego Towarzystwa Turystyczno -Krajoznawczego w Kostrzynie. Od 1967r. był kierownikiem nowo powstałego Miejskiego Ośrodka Kultury, a od 1976 r. dyrektorem Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury. Funkcję tę pełnił do 2006 r. W tym czasie był głównym organizatorem święta regionalnego Kurdesza Kasztelańskiego i Biesiad Humorystów, na które do Kostrzyna przyjeżdżały takie sławy polskiego kabaretu jak: Jan Kaczmarek, Stanisław Tym, Wojciech Młynarski. Po roku 1990 organizował też Biesiady Humoru Żydowskiego. Zajmował się dziennikarstwem, już w czasach studiów był lokalnym korespondentem Głosu Wielkopolskiego. W 1991 r. z jego inicjatywy powstała lokalna gazeta "Kostrzyńskie ABC", której był pierwszym redaktorem naczelnym i do tej pory pisze artykuły dotyczące historii Kostrzyna i okolic. Przez 29 lat był radnym Miejsko-Gminnej Rady w Kostrzynie a także członkiem Rady Kultury przy Wojewodzie Poznańskim, działał w Wojewódzkim Komitecie Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa oraz w Zarządzie Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Miłośnik regionu

Przez całe swoje życie fascynował się historią regionu. Ta pasja była widoczna w jego działalności na rzecz upamiętnienia lokalnych bohaterów (gen. Ignacego Prądzyńskiego, dr Romana Szymańskiego czy lotnika Józefa Prętkowskiego), miejsc pamięci oraz historii Kostrzyna i okolic. W 1976 r. z okazji obchodów 725-lecia Kostrzyna zainicjował powstanie Izby Muzealnej Ziemi Kostrzyńskiej która początkowo miała siedzibę w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury a od 2010 roku w Bibliotece Publicznej im.Kazimiery Iłłakowiczówny w Kostrzynie. Zyskał zaufanie mieszkańców, którzy powierzali mu swoje pamiątki rodzinne. Do dziś jest kustoszem Izby, w której znajdują się eksponaty z przeszłości regionu, od średniowiecza po czasy współczesne. Swoją wiedzę przekazuje uczniom okolicznych szkół oprowadzając dzieci i młodzież, przybliżając im historię regionu oraz ciekawostki związane z pozyskiwaniem zgromadzonych w Izbie Muzealnej eksponatów. Jest inicjatorem wzniesienia lub odnowienia wielu pomników pamięci narodowej, tablic pamiątkowych czy figur przydrożnych w Kostrzynie i na terenie całej gminy. Przyczynił się między innymi do wzniesienia pomnika powstańców wielkopolskich czy kapliczki Armii Krajowej w Janowie. Jest współorganizatorem uroczystości patriotycznych na terenie gminy Kostrzyn. Między innymi uroczystość w rocznicę pomordowania mieszkańców Kostrzyna i okolic 20 września 1939 r. oraz w Janowie, upamiętniającej pierwszy aliancki zrzut broni dla oddziałów Armii Krajowej w Wielkopolsce. Jest też, od 1980 roku, współorganizatorem święta 26 Pułku Ułanów, które odbywa się w Iwnie. Jego zamiłowanie do historii regionu zaowocowało szeregiem publikacji dotyczących historii regionu. Jest autorem serii "Z dziejów Kostrzyna i okolic", której poszczególne części ukazywały się w latach 2010-2012. W tym między innymi "Dzieje Kostrzyna", "Kostrzyński słownik biograficzny", "Przewodnik po Kostrzynie" czy "Znaki historii w Kostrzynie i okolicach". Jest również kolekcjonerem książek i starych pocztówek. Pasja kolekcjonerska zaowocowała opracowaniem i wydaniem albumu "Z widokiem na Kostrzyn - Kostrzyn i okolice na dawnych pocztówkach".

Rodzina

Kazimierz Matysek ożenił się w 1966 roku z nauczycielką Marią z domu Czubak. Żona była dla niego wsparciem przez cały okres wspólnego życia obdarzając go trójką dzieci. Córki Magdalena i Karolina oraz syn Szymon ukończyli studia uniwersyteckie, od kilku lat mają własne rodziny, uszczęśliwiając dziadka sześciorgiem wnucząt.

Nagrody i wyróżnienia

Osiągnięcia Kazimierza Matyska są zauważane nie tylko przez mieszkańców Kostrzyna i mają odzwierciedlenie w nagrodach i odznaczeniach. W 1975 r. uzyskał odznakę Zasłużony Działacz Kultury, później Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz nagrodę Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego. W 1997 roku otrzymał pamiątkowy medal Wojewody Poznańskiego "Ad perpetuum rei memoriam" za działalność na rzecz województwa poznańskiego. W 2000 roku został wyróżniony przez Radę Miejską Gminy Kostrzyn statuetką "Rycerz Kostro", rok później Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. W 2003 roku otrzymał honorową odznakę "Za zasługi dla dla województwa wielkopolskiego". W 2007 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadał Kazimierzowi Matyskowi brązowy medal "Zasłużonym Kulturze Gloria Artis".

Znaczenie postaci

Kazimierz Matysek jest człowiekiem, który ma w sobie wiele energii, zapału i pasji. Przez całe swoje życie był bardzo aktywny w wielu dziedzinach, włożył wiele wysiłku w rozwój życia kulturalnego i społecznego Kostrzyna i okolic. Był inicjatorem wielu nowych przedsięwzięć na terenie gminy Kostrzyn, które stały się jego wizytówką. Niezwykle ważną w jego działalności jest fascynacja regionem, „małą ojczyzną”. Dzięki jego publikacjom mamy okazję poznać dzieje naszej najbliższej okolicy oraz bohaterskie historie ludzi, którzy tutaj żyli. Troszczy się o to by pamięć o przeszłości „małej ojczyzny" nie została zapomniana. Założona przez Niego Izba Muzealna daje nam możliwość odkrywania historii ludzi poprzez przedmioty, zdjęcia, dokumenty tam zgromadzone, które bardzo wiele mówi o historiach zwykłych - niezwykłych ludzi. Kazimierz Matysek jest szczególną osobą, cały czas zabiegany i aktywny, wciąż ma wiele planów na przyszłość. Swoim życiem pokazuje, że ciekawe życie to życie z pasją.

English abstract

Kazimierz Matysek was born on 16 February 1938 in Poznań. He has been connected all his life with Kostrzyn. Here, in Kostrzyn, he started his career and socio-cultural activity. He was the head of the Culture Centre in kostrzyn. He also organized regional and patriotic festivals. He is a founder of the local newspaper "Kostrzyńskie ABC". As the regional history enthusiast he has written a lot of publications about the history of Kostrzyn and its area. He is also the creator and the curator of the History Region Museum in Kostrzyn.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Kornelia Leraczyk, Amelia Smytry, Alicja Szymczak
Nauczyciel prowadzący: Monika Jezierska
Zespół Szkół w Iwnie - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
Gmina Iwno, powiat poznański

Kalendarium:

 • 1938 ― Narodziny bohatera
 • 1956 ― Początek działalności...
 • 1958 ― Początek pracy zawodo...
 • 1967 ― Ukończenie studiów w ...
 • 1967 ― Objecie stanowiska ki...
 • 1976 ― Powstanie Izby Muzeal...
 • 1991 ― Powstanie lokalnej ga...

Cytaty:

 • „A jeśli komu droga otw...”

Źródła:

 • Informacje dotyczące I...
 • Kartka pocztowa z okol...

Zobacz też:

 • > Kostrzyn