Eugeniusz Adamczyk image

Eugeniusz Adamczyk

ur. 12 grudnia 1937
zm. 01 grudnia 1996
 
 
Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fledlera w Budzisławiu Kościelnym
Eugeniusz Adamczyk

Eugeniusz Adamczyk "ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA KONIŃSKIEGO"

Eugeniusz Adamczyk "Zasłużony dla Gminy i Miasta Kleczew".

Eugeniusz Adamczyk na praktyce.

Eugeniusz Adamczyk na terenie własnej posesji.

Eugeniusz Adamczyk na wycieczce.

Eugeniusz Adamczyk odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Eugeniusz Adamczyk odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Eugeniusz Adamczyk w klasie maturalnej.

Eugeniusz Adamczyk w okresie nauki.

Eugeniusz Adamczyk wyróżniony - ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA KONIŃSKIEGO.

Eugeniusz Adamczyk wyróżniony - Za wzorową pracę w służbie zdrowia.

Eugeniusz Adamczyk z rodziną na spacerze.

Eugeniusz Adamczyk z synem Bernardem.

Eugeniusz Adamczyk z żoną.

Eugeniusz Adamczyk z żoną i synem Dariuszem.

Eugeniusz Adamczyk z żoną i synem przed kościołem w Budzisławiu Kościelnym.

Zdjęć: 17

POCHODZENIE

Eugeniusz Adamczyk urodził się 12 grudnia 1937r. w Kramsku. Syn Kazimierza i Zofii z domu Kubsik.

DZIECIŃSTWO

W czasie okupacji niemieckiej wychowywała go matka. Ojciec walczył w Dywizjonie 305 w Anglii, z wojny powrócił w roku 1947. Znacznie później urodził się jego jedyny brat Grzegorz.

EDUKACJA

Będąc jeszcze dzieckiem, zawsze wrażliwy i czuły na ludzkie cierpienie, myślał o niesieniu pomocy innym, chciał zostać lekarzem. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Koninie a następnie Państwową Szkołę Felczerską w Częstochowie. Rozpoczął studia na Akademii Medycznej w Poznaniu, lecz nie pozwolono mu ich ukończyć, ponieważ jego ojciec żołnierz Armii Polskiej na Zachodzie walczył z niemieckim agresorem służąc m.in. w Dywizjonie 305 w Anglii.

RODZINA

Ożenił się w 1960 r. z Aleksandrą Kwiatkowską. Ojciec Dariusza i Bernarda. Dziadek Wiktora i Dominika.

ETAPY DZIAŁALNOŚCI

Praca zawodowa


Zmuszony do opuszczenia Akademii Medycznej, rozpoczął pracę w Kramsku i Gosławicach.
W 1959 roku otrzymał posadę w Wiejskim Punkcie Zdrowia w Budzisławiu Górnym, który mieścił się w dawnym dworze szlacheckim należącym do rodu Nekanda – Trepka, po kilku latach przeniesiony do budynku w Budzisławiu Kościelnym, potocznie nazywanym przez mieszkańców „Agronomówką”. Wykonywał pracę nie tylko lekarza, ale również pielęgniarza. Prowadził Punkt Apteczny i sam uzupełniał wszelką dokumentację. Gabinet lekarski stanowiło jedno pomieszczenie, w którym byli badani chorzy, były szczepione dzieci i wykonywane zabiegi. Współpracował z lekarzem o wieloletnim doświadczeniu Alojzym Putzem. Od 1977 roku pracował już w nowym budynku, do którego został przeniesiony Ośrodek Zdrowia w Budzisławiu Kościelnym. Od roku 1993 prowadził prywatną praktykę lekarską.
Początkowo wraz z rodziną mieszkał w Budzisławiu Górnym, później przeprowadził się do nowego domu w Budzisławiu Kościelnym.

Praca społeczna

Eugeniusz Adamczyk pracował z poświęceniem nie tylko, jako lekarz, ale był też całym sercem zaangażowany w sprawy lokalnej społeczności. Aktywnie działał będąc członkiem Rady Parafialnej w Budzisławiu Kościelnym. Był radnym Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kleczewie w latach 1988 – 1992 r.
Również po zmianach, jakie zaszły w Polsce, w III Rzeczypospolitej Polskiej został dwukrotnie wybrany radnym Rady Miejskiej w Kleczewie. W I kadencji, w latach 1990 -1994, jednocześnie pełnił funkcję członka Zarządu Gminy i Miasta Kleczew oraz przewodniczącego Komisji ochrony zdrowia, pomocy społecznej, spraw socjalnych, ochrony środowiska, oczyszczania i usuwania ścieków, wysypisk, porządku sanitarnego oraz zieleni komunalnej i zadrzewień Rady Miejskiej w Kleczewie. Ponownie został wybrany radnym w 1994r. na II kadencję i pełnił funkcję radnego, członka Zarządu Gminy i Miasta Kleczew oraz członka Komisji Zdrowia, oświaty, kultury i sportu Rady Miejskiej w Kleczewie.
Pracę zawodową i społeczną, plany i marzenia przerwała nagła śmierć. Zmarł 1 grudnia 1996 roku. Jego grób znajduje się na cmentarzu w Budzisławiu Kościelnym.
Jedna z ulic w Budzisławiu Kościelnym nazwana jest ulicą Eugeniusza Adamczyka.

Zasługi

1. Odznaczony
• Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, 17 maja 1989 r.,
• Srebrnym Krzyżem Zasługi, 19 listopada 1980 r.
• Medalem 30 – lecia Polski Ludowej, 22 lipca 1974 r.
• Medalem 40 – lecia Polski Ludowej, 22lipca 1984 r.
2. Wyróżniony
• Odznaką Honorową „Za ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA KONIŃSKIEGO”, 30 marca 1983 r.
• Odznaką „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, 7 kwietnia 1985 r.
3. Wpisany do Księgi Zasłużonych dla Województwa Konińskiego, 21 lipca 1988 r.
Pośmiertnie, 28 kwietnia 2006 r. Rada Miejska w Kleczewie nadała Eugeniuszowi Adamczykowi odznakę „Zasłużony dla Gminy i Miasta Kleczew”.

Znaczenie postaci

Eugeniusz Adamczyk uważany był za pracowitego i sumiennego lekarza z dużym poczuciem humoru. Jeżeli zachodziła taka potrzeba to o każdej porze dnia i nocy przychodził z pomocą.
Na zawsze pozostanie w pamięci, jako człowiek niezłomny, dla którego najważniejszy był pacjent.

Źródła

- Informacje i materiały uzyskane od Aleksandry Adamczyk.
- Informacje otrzymane z Urzędu Gminy i Miasta Kleczew.
- Maciej Grzeszczak, Zasłużeni dla Gminy i Miasta Kleczew („Gazeta Kleczewska” nr 5/128, maj 2006).
- Wywiad z p. Anną Kamińską.