Dariusz Freudenreich image

Dariusz Freudenreich

ur. 13 maja 1961
 
Edukacja
„Świat jest teatrem, aktorami ludzie…,” William Shakespeare”
Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie
Fotografia archiwalna 1.jpg

Fotografie archiwalne 2

Informacja o majątku rodziny Freudenreich

Kiermasz pod Aniołem

Księgi rachunkowe

Obchody 200lecia urodzin A.Cieszkowskiego.

Pasowanie na ucznia.

Portret dyrektora Dariusza Freudenreicha

Rodzina Freudenreich

Wywiad z dyrektorem
Wywiad z dyrektorem
Wywiad
,Mens engagement…
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Artykuł
Kierunki kształcenia technicznego…
WHO IS WHO
Zdjęć: 9
Filmów: 2
Nagrań: 1
Dokumentów: 7

Pochodzenie

Urodzony 13 maja 1961 w Poznaniu.

Mamą Dariusza była Maria z domu Kraszewska, ojcem Włodzimierz Freudenreich. Rodzina Freudenreichów wywodzi się z Niemiec. Pierwszy z rodu, po którym zachowały się zapiski to Józef urodzony w 1772 roku. Rodzina przybyła na ziemie polskie w XVIII wieku. Pół wieku później była już znana w całej Wielkopolsce. Rodzina Freudenreich w latach 20-stych XIX wieku nabyła majątek Plewisk o powierzchni 478 ha. Wybudowała wówczas dworek z zabudowaniami folwarcznymi oraz założyła park w stylu angielskim. Wieś była własnością Freudenreichów do II wojny światowej.

Innym przykładem przedsiębiorczości rodziny, była znana w Europie fabryka fajansu w Kole składająca się z dwóch zakładów .W asortymencie znajdowało się oprócz przyborów stołowych, zestawy sanitarne oraz przedmioty dekoracyjne.

Interesującą postacią z rodziny Freudenreich był również znakomity lekarz Antoni, bliski przyjaciel dr. Karola Marcinkowskiego. Mogiła Antoniego Freudenreicha znajduje się na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu Św.Wojciecha w Poznaniu.

W rodzinie byli również oficerowie. Młody 30 letni porucznik Janusz Freudenreich był ofiarą represji reżimu sowieckiego, zginął w Katyniu wiosną 1940 roku.

Przeglądając archiwa rodzinne (listy, pożółkłe fotografie – portrety rodzinne, sceny rodzajowe, pisma spadkowe, księgi z umowami, międzynarodowe certyfikaty itp.) poznajemy niezwykle ciekawy obraz dziejów rodziny Dariusza Freudenreicha.


Edukacja

Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę w  Technikum Melioracji Wodnych w Poznaniu. W latach 1985-1990 studiował na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.(kierunek nauczycielski) Równocześnie studiował na Uniwersytecie Wrocławskim - kierunek informatyka szkolna (1988- 1992) .
W latach od 1989 do1991roku odbywał studia na Wydziale Technologicznym UAM w Poznaniu.
W 1997 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu informatyki. W 2009 roku otrzymał dyplom magisterski Wydziału Psychologii UAM w Poznaniu. Obecnie jest doktorantem (Wydział Psychologii) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Działalność

W 1983 został nauczycielem w Zbiorczej Szkole Gminnej w Czerwonaku - Szkole Podstawowej w Kicinie.

W latach 1986-90 był nauczycielem w Szkole Podstawowej i Technikum Rolniczym w Rokietnicy.

W 1991 roku został dyrektorem Szkoły Podstawowej im Augusta Cieszkowskiego w Kicinie i jest nim do tej pory.

W międzyczasie otrzymał tytuł menadżera oświaty, I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie organizacji i zarządzania, II stopień specjalizacji z zakresu organizacji i zarządzania. W  2000 roku został nauczycielem dyplomowanym.

Jako dyrektor szkoły rozbudował obiekty szkolne , boiska sportowe , plac zabaw i park przyszkolny .

Nawiązał kontakty z Akademią Rolniczą w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), prowadził tam działalność oświatowo-edukacyjną. Wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Poznaniu oraz Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej prowadził działalność naukowo – dydaktyczną .

Współpracował z  instytucją naukową i edukacyjną oraz wydawnictwem National Geographic.

Współpracował z Uniwersytetem Wrocławskim, Wałbrzyską Wyższą Szkołą Zarządzania Przedsiębiorstw, Bałtycką Wyższą Szkołą Humanistyczną, Uniwersytetem Opolskim, AWF w Poznaniu.

Od wielu lat współpracuje z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wielokrotnie brał udział w konferencjach naukowych dotyczących szkolnictwa ogólnokształcącego,

Prowadził badania nad stopniem sprawności fizycznej u dzieci. Za działalność dla kultury fizycznej i sportuotrzymał srebrną odznakę ,, Zasłużony dla Kultury Fizycznej” oraz złotą odznakę ,, Zasłużony dla Piłki Nożnej”

Znaczenie postaci

Współczesna szkoła nieustannie się zmienia. Pojawiają się wciąż nowe tendencje i perspektywy edukacyjne. Z biegiem lat przychodzi nowe pokolenie uczniów i nauczycieli. Coraz bardziej znaczący staje się wpływ doświadczeń osobistych, pedagogicznych i kierowniczych dyrektora szkoły.

Szkołą w Kicinie kieruje nieprzerwanie od 24 lat Dariusz Freudenreich, nauczyciel dyplomowany, menadżer oświaty, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

Od czasu kiedy został dyrektorem, szkoła zaczęła się przeobrażać i modernizować. Niewielka wiejska szkoła z jednym budynkiem zmieniła się w ciągu tych lat w nowoczesną, tętniącą życiem placówkę. Dyrektorowi udało się do dobudować do istniejącego już budynku, łącznik, salę gimnastyczną i 2 boiska sportowe. Pomyślnie przeprowadzono w tym czasie sporo inwestycji obejmujących zarówno poważne remonty w  pierwotnym budynku jak i tereny wokół szkoły. Ogromnym przedsięwzięciem był remont dachu z całkowitą wymianą dachówki, wymianą okien , odnowa elewacji, adaptacje pomieszczeń gospodarczych na sale lekcyjne, odnowienie dziedzińca , stworzenie placu zabaw dla dzieci. Powstał ogród z ciekawą roślinnością i możliwością wypoczynku na ławkach.

Troska o estetykę i nowoczesny wizerunek szkoły była zawsze ambicją dyrektora. We wszelkich inwestycjach widać dbałość o każdy element, który jest nawiązaniem do tradycji i Patrona Szkoły.

Priorytetem we wszystkich działaniach dyrektora jest troska o ucznia, o rozwój jego indywidualnych zdolności i zainteresowań, pomoc w rozwijaniu talentów i pasji. Służy temu duża oferta kół zainteresowań działających w szkole.

Dyrektor przywiązuje dużą uwagę do nowoczesnej technologii jako narzędzia podnoszenia skuteczności nauczania i wzmacniania motywacji uczniów, przykładem tego jest zmodernizowana sala komputerowa z najnowszymi programami i aplikacjami. Co roku przeprowadza w szkole diagnozę sprawdzającą zdobyte przez uczniów wiadomości i umiejętności w poszczególnych przedmiotach , wierząc, że dobrze prowadzona diagnoza w sposób wymierny pomaga uczniom osiągać lepsze wyniki w nauce a tym samym budować poczucie własnej wartości. Najlepszym tego przykładem są wyniki sprawdzianu szóstoklasistów, które od wielu lat są wysokie lub bardzo wysokie, dzięki nim szkoła jest co roku najlepszą placówką w gminie.

Dzięki działaniom dyrektora i zespołu nauczycieli, szkoła w Kicinie osiąga sukcesy w konkursach gminnych, powiatowych, jak również ogólnopolskich.

Wiele certyfikatów począwszy od ,,Szkoły z klasą” przypomina dzieciom w jakim środowisku się uczą i wychowują.

Jednym z najważniejszych elementów w pracy dyrektora jest problematyka bezpieczeństwa dzieci. .Często zachęca i sam bierze udział w wielu akcjach i kampaniach dotyczących bezpieczeństwa najmłodszych . Przykładem jest ,, Bezpieczna Szkoła „ ,,Szkoła bez przemocy” czy ,,Szkoła Wolna od Uzależnień i Agresji”

Dyrektor jako wieloletni pedagog i psycholog swoje doświadczenia i umiejętności zawodowe wykorzystuje również poza szkołą, dzieląc się swoją wiedzą na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest autorem lub współautorem publikacji dotyczących problemów psychologii rozwoju dzieci, młodzieży i rodziny.

Nasz bohater - dyrektor Dariusz Freudenreich zbudował placówkę otwartą na środowisko, dbając o relacje z rodzicami oraz bliższym i dalszym otoczeniem. Od początku posiadał wizję, znając standardy pracy jakie obowiązują w polskiej szkole. Do dzisiaj tworzy przyjazną atmosferę która sprzyja edukacji, buduje przy tym odpowiedzialność za osiągnięcia i umiejętności uczniów naszej szkoły.

Publicystyka

1. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, PROBLEMY KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI TECHNIKI, ,,Kierunki kształcenia technicznego w szkolnictwie ogólnokształcącym”

Opole - Suchy Bór, 9- 10 czerwca 1994 r

.

2. ,,Modrn Father Participation in child,s development and not only that”

Udział współczesnego ojca w kreowaniu rozwoju dziecka i nie tylko (współautor Hanna Liberska)

CURRENT PSYCHOSOCIAL PROBLEMS, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2011 r.


3. ,,Mens engagement In family life – chan ges and contexts” ( współautor Hanna Liberska, Jolanta Miluska)

RELATIONS IN MARRIAGE AND FAMILY GENESIS, QUALITY AND DEVELOPMENT

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2011 r

.

4.,,Percepcja postaw rodzicielskich matek i ojców a zachowania agresywne dorastających córek i synów” (współautor Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska)

ZACHOWANIA AGRESYWNE DZIECI I MŁODZIEŻY – Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania

Difin SA Warszawa 2013 r.


5.,,Mężczyzna w rodzinie a spójność i elastyczność tworzonych więzi” SPOŁECZNY KONTEKST ROZWOJU OD DZIECKA DO DOROSŁEGO, XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Gdańsk 27-29 V 2013 r., Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.


6.CONFLICT AND AGGRESSION Developmental and Social Conditions, CICA Conference, Zielona Góra, Poland, June 22-25, 2014 r.


Źródła:

- WHO IS WHO W POLSCE, Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, biogram s.450
wydanie 2000 r.
- http://eplewiska.pl/historia/

- http://www.muzeum-kolo.pl/pl/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=39

- http://www.muzeum.gostyn.pl/Gosty%C5%84ski%20S%C5%82ownik%20Biograficzny?idAkt=135

- http://www.katyn-pamietam.pl/hero/5915.html

- http://spkicin.edupage.org/text/?text=text/about&subpage=5&

- Fotografie archiwalne ze zbiorów prywatnych Dariusza Freudenreicha

- Fotografie: Jerzy Nowak

- Zapis dźwiękowy: Wiktor Stajkowski

- Video: Jerzy Nowak

- Wywiady przeprowadzone z Dariuszem Freudenreichem – uczniowie Szkoły Podstawowej im. A. Cieszkowskiego w Kicinie.English abstract

Dariusz Freudenreich Born in Poznan, on the13th of May, 1961. His mother was Maria (family name Kraszewska), father Vladimir Freudenreich. Freudenreich family are originally from Germany. The family came to the Polish land in the eighteenth century. After finishing primary school Dariusz continued his education at the Technical School of Land Reclamation in Poznan. From 1985 to 1990 he was a student at the Academy of Physical Education in Poznan. During that time he was also studying computer science at the University of Wroclaw – faculty of applied computer science in schools (1988- 1992) In 1997 he completed postgraduate studies in computer science. In 2009, he received a Master's Degree from the Department of Psychology in Poznan. He is currently a PhD student (Psychology Department) at the University of Bydgoszcz. From 1986 to 1990 he was a teacher in the Primary School and Technical College of Agriculture in Rokietnica. In 1991 he became a principle of primary school named after August Cieszkowski in Kicin and has held that position since. In 2000 he became a diploma qualified teacher and manager of education. As a school principle he expanded school facilities, sports fields, playground and a school park. He has been working with the Department of Psychology at the University of Bydgoszcz for many years. He has published articles in psychology, participated on many occasions in conferences on higher education. He also conducted research on the level of physical fitness in children.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Agata Dwornik, Hubert Marek, Maksymiliam Maślanka, Roksana Mocna, Dominik Tabaczka
Nauczyciel prowadzący: Jerzy Nowak
Szkoła Podstawowa im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie
Gmina Czerwonak, powiat poznański

Kalendarium:

 • 1961 ― Narodziny bohatera
 • 1985 ― Studia
 • 1988 ― Studia na Uniwersytec...
 • 1991 ― Dyrektor Szkoły Podst...
 • 2006 ― Dyplom mgr na Wydzial...
 • 2009 ― Współpraca z Wydziałe...

Cytaty:

 • „Świat jest teatrem, ak...”

Źródła:

 • ,,Plewiska na wyciągni...
 • Katyń. Ocalić od zapom...
 • Muzeum w Gostyniu
 • Muzeum w Kole
 • Wirtualna wycieczka po...

Zobacz też: