Benedykt Owczarek image

Benedykt Owczarek

ur. 17 kwietnia 1949
 
Polityka i społeczeństwo
„Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie...”
Zespół Szkół w Iwanowicach - Szkoła Podstawowa im. Ks. Augustyna Kordeckiego
Odznaczenia strażackie

Odznaczenia strażackie

Odznaczenia strażackie

Odznaczenia strażackie

Odznaczenia strażackie

Odznaczenia strażackie

Odznaczenia strażackie

Odznaczenia strażackie

Odznaczenia strażackie

PSL

Polski Związek Chórów i Orkiestr

Praca samorządowa

Praca samorządowa

Praca samorządowa

Praca samorządowa

Praca społeczna

Praca społeczna

Praca społeczna

Związek Inwalidów RP

Zdjęć: 19

kalisz.naszemiasto.pl/tag/benedykt-owczarek-iwanowice.html

www.powiat.kalisz.pl/index.php?...benedykta-owczarka...

www.faktykaliskie.pl/medal-od-papieza-franciszka

m.rc.fm/polityczne/medal-od-papieza.html

mojepanstwo.pl/dane/krs_osoby/451169

www.radiorodzina.kalisz.pl/.../spotkanie-noworoczne-w-szczytnikach

szczytniki.ug.gov.pl ›

zzz.wielkopolska.psl.pl/index.php?option=com..

www.mozdzanowska.pl › Aktualności

www.szczytnikigok.pl/index.php/pl/Z-Zycia-Gminy/kobiety2013

tlt24.pl/artykuly/wyswietl/10/181

www.gsszczytniki.pl/

www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=7956

www.krzysztofgrabowski.eu/.../1.../408-zjazd-powiatowy-psl-w-kaliszu

www.spiwanowice.republika.pl/index/20052006.html

www.stawiszyn.pl/serwis/?dzial=Aktualnosci&id=102

www.zyciekalisza.pl/?str=157&id=100614

www.calisia.pl/articles/15322-jubileusz-godny-pozazdroszczenia

iwanowiceparafia.pl/g

zsiwanowice.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=,1&id...

www.opatowek.pl/download.php?ID=110

www.brzeziny-gmina.pl/pl/informator/inwestycje-innowacje.html?pid...

Pochodzenie

Benedykt Owczarek pochodzi z Wielkopolski, a dokładnie z Iwanowic (okolice Kalisza, gmina Szczytniki). Jest żonaty - żona Marianna jest lekarzem pediatrą. Ma dwie córki: Agatę (mgr filologii angielskiej) i Justynę (mgr farmacji) oraz wnuczki Marysię i Zosię oraz wnuka Leosia.

Hobby:

- myślistwo

- muzyka ludowa i obyczajowa

Edukacja

1955 r. - Szkoła Podstawowa w Iwanowicach

1965-1970 r. - Technikum Mechaniczne w Sieradzu

Praca zawodowa

od 1990 r. - działalność społeczna (PSL)

1992 r. - OSP RP do dziś

1996 r. - praca w komisji rewizyjnej OSP Iwanowice,

Prezes Zarządu Gminnego PSL

lata 2000-2007 - Prezes OSP Iwanowice

- właściciel Piekarni Staropolskiej i sklepu spożywczego w Iwanowicach

Pełnione funkcje:

- Członek Zarządu Gminnego OSP i Zarządu Powiatowego OSP

- Prezes OSP Iwanowice

- Członek komisji rewizyjnej OSP Iwanowice

- Radny Powiatu Kaliskiego 4 kadencję (od 1998r.) - piastując funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego przez wszystkie kadencje

- wieloletni Prezes Orkiestry Dętej OSP Iwanowice

- członek kapeli "Dysonans" pod kierownictwem Krzysztofa Wójtowicza z Murowańca

Działalność społeczna

- organizator przedsięwzięć o charakterze społeczno - kulturalnym dla społeczności: lokalnej, gminnej, powiatowej i wojewódzkiej

- delegat na zjazdy kongresowe PSL

Współpraca:

- z samorządami wszystkich szczebli społecznych

- z organizacjami charytatywnymi: Bank Chleba w Kaliszu - akcja charytatywna polegająca na dożywianiu bezrobotnych, Studnia Jakubowa w Kaliszu - dożywianie ubogich rodzin i dzieci, Caritas Polska - co potwierdza długoletnia współpraca i uznanie pierwszego Biskupa diecezji kaliskiej - Stanisława Napierały, wyrażona przez liczne podziękowania i wyrazy życzliwości

- z organizacjami działającymi na rzecz poszkodowanych w czasie II wojny światowej

- z Księdzem Proboszczem na rzecz parafii oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w  Iwanowicach

- inicjator reaktywacji Orkiestry Dętej OSP Iwanowice przy jednostce macierzystej - OSP Iwanowice

- sponsor wielu przedsięwzięć kulturalno-społecznych

- fundator tablicy informacyjnej Szkoły Podstawowej w Iwanowicach

- inicjator zmiany imienia Szkole Podstawowej w Iwanowicach

- inicjator sprowadzenia do Kościoła Parafialnego w Iwanowicach relikwii

Św. Faustyny i Św. Jana Pawła II

- pielgrzym Diecezjalnej Pielgrzymki Samolotowej do Rzymu w roku wiary

- pielgrzym do Ziemi Świętej,

- pielgrzym na Beatyfikację Jana Pawła II

- inicjator szeregu działań na rzecz gminy i powiatu kaliskiego

- inicjator wprowadzenia programu informatycznego w szkołach na terenie gminy Szczytniki i szkołach prowadzonych przez powiat kaliski

- inicjator i fundator budowy pomnika Jana Pawła II przy Kościele pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach

- fundator sztandaru OSP w Sobiesękach Drugich

- fundator tablicy poległych w czasie II wojny światowej w Kościele

pod wezwaniem Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach

- Honorowy Przyjaciel Szkoły - odznaczony za pomoc, wsparcie i współpracę

z placówkami oświatowymi na terenie gminy Szczytniki

Znaczenie postaci

Benedykt Owczarek to postać ciesząca się wielkim uznaniem społecznym. Ceniony przez lokalną społeczność przede wszystkim za pomoc, ofiarność i wsparcie oraz zaangażowanie w pracy na rzecz gminy Szczytniki, powiatu kaliskiego i województwa wielkopolskiego. Z wielkim zaangażowaniem pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Powiatu Kaliskiego, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym gminy Szczytniki i powiatu kaliskiego, prężnie działa w Polskim Stronnictwie Ludowym, należy do wielu stowarzyszeń i organizacji społecznych, działa czynnie w OSP Iwanowice, współpracuje ze szkołami w celu poprawy warunków nauczania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Za działalność samorządową został uhonorowany wpisem w 2006 roku do Złotej Księgi Polskiego Samorządu wydanej przez Polski Instytut Biograficzny. Pomoc drugiemu człowiekowi jest dla niego źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. To postać szlachetna, na pierwszym miejscu stawiająca dobro drugiego człowieka. Jego działalność to przede wszystkim praca na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, o czym świadczą liczne podziękowania, odznaczenia i medale otrzymane za służbę ludziom i krajowi oraz aktywną działalność na polu społeczno - kulturalnym. O wielkim zaangażowaniu w sprawy niesienia pomocy drugiemu człowiekowi świadczy przyznany Benedyktowi Owczarkowi pamiątkowy Medal Papieża Franciszka za zasługi na rzecz lokalnej społeczności.

Źródła:

1. Materiały zebrane od postaci, której dotyczy biogram

English abstract

Benedict Sheepdog - comes from Greater Poland - surroundings of Kalisz, Szczytniki commune, town: Iwanowice, married - wife Marianna, two daughters. With the great commitment he is performing the vice-chairmanship of the Kalisz District, is taking an active part in the social life and cultural of the Szczytniki commune and the Kalisz district, dynamically he is active in the Polish Peasants' Party, is involved in many associations and social organizations, is acting actively in of Iwanowice Pox, is cooperating with schools to the purpose of the improvement in conditions of the teaching and rest of children and teenagers. For self-government activity he was honoured with entry in 2006 to the roll of honour of the Polish Self-government spent through of Poland Biographical Institute. Into 2013r. decorated with the Medal of the Pope Franciszek for the service for the local community.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Zespół Szkół w Iwanowicach - Szkoła Podstawowa im. Ks. Augustyna Kordeckiego
Gmina Szczytniki, powiat kaliski

Kalendarium:

  • 1949 ― Narodziny bohatera

Cytaty:

  • „Człowiek jest wiel­ki ...”

Zobacz też:

  • > Miejsce narodzin ...
  • > Straż