Antoni Taciak image

Antoni Taciak

ur. 12 stycznia 0911
zm. 04 sierpnia 1994
Sport
 
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie
Karta Pracy

grób rodzinny

honorowa odznaka

legitymacja członkowska

legitymacja sportowa

mecz z Polonią Poznań

medal pamiątkowy

odznaka honorowa

odznaka jubileuszowa

odznaka pamiątkowa

spotkanie przed zawodami

złota odznaka

złota odznaka - medal

złoty dysk

Zdjęć: 14

Pochodzenie

Antoni Taciak urodził się 12 stycznia 1911 r. w Zbrudzewie. Był synem Ignacego i Agnieszki z domu Kasprzyk. Miał czterech braci i trzy siostry. Stan rodzinny żoną Antoniego Taciaka była Czesława z domu Jędrzejczak. Ślub odbył się 27.10.1945 roku. Miał trzy córki: Hannę (ur. 1945r.) z zawodu nauczycielka,Bogusławę (ur. 1950r.) pracownik biurowy, Iwonę (ur. 1957r.) technik budowy dróg i miast, zm. 22.05.2004r. Antoni Taciak zmarł 4 sierpnia 1994 r. w Śremie.

Edukacja

Rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Śremie w 1919 roku. Ukończył 6 klas - w 1925 roku. Następnie został uczniem rzemieślnika i wyuczył się zawodu blacharza. Nauka trwała kilka lat. Pracował w swoim zawodzie u właścicieli prywatnych warsztatów.

Etapy działalności

Praca zawodowa

W 1939 roku w poszukiwaniu pracy udał się do Brześcia. Tam zastał go wybuch II wojny światowej. Pieszo i "okazją" powraca do Śremu. Podróż ta trwała kilka tygodni. W lutym 1940 roku został zatrudniony przez Niemca – Fritza Gasta. Podjął pracę w swoim zawodzie. W roku 1944 został z wieloma mieszkańcami Śremu odesłany do Lubsina na Kujawach w celu przygotowywania dla Niemców okopów przeciwko Rosjanom. Wiosną 1945 roku powrócił do Śremu. Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczął pracę w prywatnym warsztacie blacharskim. W latach 50-tych podjął pracę w powiatowym Związku Gminnym Spółdzielni w Śremie jako konwojent. Tam pracował do momentu przejścia na rentę z powodu silnej astmy oskrzelowej.

Praca społeczna

Antoni Taciak nie angażował się w sprawy polityczne. Jego żywiołem i ogromną pasją od wczesnych lat życia był sport. Najpierw był czynnym sportowcem - uprawiał lekkoatletykę (bieganie, pływanie). Następnie został piłkarzem - był napastnikiem, potem bramkarzem. W końcu zaczął uprawiać boks. Walczył w wadze piórkowej. Następnie został trenerem sekcji bokserskiej. Wychował kilku bokserów znanych w Polsce: Oktawiana Misiurewicza, Jerzego Walczaka, Witolda Kaźmierczaka. Za pracę trenera nie pobierał żadnego wynagrodzenia - była to praca typowo społeczna. Postępująca choroba nie pozwoliła na dalszą pracę trenerską. Po ojcu trenerem boksu został jego wychowanek - Florian Łuszczewski. Od 1995 roku klub „Warta” organizuje turniej bokserski im. A. Taciaka i F. Łuszczewskiego. Za swoją pracę społeczną został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i sportowymi.

Nagrody i wyróżenia

1. Jubileuszowa Odznaka Poznańskiego OZPN (1947 r.)

2. „Złoty Dysk” WKKFiT w Poznaniu (1967 r.)

3. Złota Odznaka Honorowa Poznańskiego OZPN (1971 r.)

4. Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (1971 r.)

5. Medal: Za Zasługi dla powiatu śremskiego (1975 r.)

6. Odznaka: Za Zasługi dla Miasta i Gminy Śrem (1980 r.)

7. Złota Odznaka PZB (1981 r.)

8. Medal 60-lecia PZB (1985 r.)

9. Odznaka Honorowa Miasta Poznania (1985 r.)

Znaczenie dla potomnych

Od 1995 roku ŚKS "Warta" organizuje w Śremie Turniej Bokserski im. Antoniego Taciaka. W turtnieju mogą brać udział zawodnicy wszystkich kategorii wiekowych.

Bibliografia

1. Wywiad z p. Hanną Pieprzyk - córką Antoniego Taciaka.

2. "70 lat sportu śremskiego" - Józef Ratajczak, rok wydania 1991.

3. "Dzieje Śremu" - praca zbiorowa, rok wydania 2003.

4. Słownik biograficzny Śremu - Danuta Płygawko, Adam Podsiadły, rok wydania 2008.

English abstract

He was born 12 January, 1911 in Zbrudzewo. He was a locksmith, a sportsman and a boxing coach. He was the son of Ignacy and Agnieszka Kasprzyk. He had four brothers and three sisters. He was interested in sport, especially football and boxing. From 1995 ŚKS ‘Warta’ organize the boxing competitions named Antoni Taciak. He got married in 1945 and he had three daughters. He died on 4 August, 1994 in Śrem.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Wojta
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie
Gmina Śrem, powiat śremski

Kalendarium:

  • 0911 ― Narodziny bohatera
  • 1945 ― Ślub bohatera
  • 1994 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: