Antoni Bolesław Dobersztyn image

Antoni Bolesław Dobersztyn

ur. 22 listopada 1930
zm. 26 marca 2012
 
 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy
Antoni Dobersztyn z żoną Łucją

Gratulacje z okazji wreczenie Herbowej Tarczy Słupcy

Informacji o śmieci Antoniego Dobersztyna w lokalnej prasie

Informacji o śmieci Antoniego Dobersztyna w lokalnej prasie

Jaworzniacy odsłaniają tablice w sakmktuarium w Licheniu

Jaworzniacy w Słupcy maja swój sztandar

Medal 60-lecia Moedu 12 żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Bąkowej

Medal 60-lecia Moedu 12 żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego w Bąkowej Górze

Mianowanie na stopień kapitana

Mianowanie na stopień podporucznika

Mianowanie na stopień porucznika

Nadanie Honorowej Odznaki Sybiraka

Nadanie Złotego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

Obchody 65 rocznicy wybuchu II wojny swiatowej

Obchody 65 rocznicy wybuchu II wojny swiatowej

Obchody 65 rocznicy wybuchu II wojny swiatowej

Państwo Dobersztynowie z wizytą u papieża

Powiadomienie o zarejestrowaniu Oddziału Jaworzniacy ZMWP

Powołanie do Wojewódzkiej Rady kombatantów i Osób Represjonowanych

Przyznanie Herbowej Tarczy Słupcy

Przyznanie Patentu Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny

Słowo wstepne do kroniki prowadzanej przez córkę Arletę

Uzyskanie tytułu Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny

Wręczenie Herbowej Tarczy Słupcy

Zestawienie posiadanych odznaczeń

Śmierć Antoniego Dobersztyna 26 03 2012

Święto Jaworzniaków Ziemi Konińskiej

Życzenia dla pdh Antoniego Dobersztyna z okazji 80 urodzin

Antoni Bolesław Dobersztyn „Jaworzniak” – młodociany więzień polityczny
Wspomnienia członka Konspiracyjnego Wojska Polskiego Antoniego Dobersztyna
Zdjęć: 28
Filmów: 1
Dokumentów: 1

Pochodzenie

Antoni Bolesław Dobersztyn urodził się 22.11.1930 r. w Słupcy z ojca Józefa i matki Marianny z domu Wiśniewska.

Dzieciństwo

Do szkoły podstawowej zaczął uczęszczać w 1937 r. Wybuch wojny we wrześniu 1939 r. spowodował 5-letnią przerwę w nauce małego Antka. Jako kilkuletni chłopiec musiał pracować przymusowo w niemieckim warsztacie naprawy pojazdów mechanicznych. Trwało to od maja 1941 r. do wyzwolenia. Czas okupacji spędził w Słupcy. Gdy zakończyła się wojna ukończył szkołę podstawową w 1947 r. Praktyka zawodowa zdobyta w czasie wojny spowodowała, że nastoletni Antoni postanowił kształcić się w kierunku mechanicznym. Wybrał 3-letnie Państwowe Gimnazjum Mechaniczne w Kłodzku, z którego przeniósł się do szkoły zawodowej o tym samym profilu. Nie było mu dane ukończyć tej szkoły – jego edukację przerwało aresztowanie.

Przeszłość polityczna

Aresztowanie Antoniego Bolesława Dobersztyna miało miejsce 02.02.1950 r. Najpierw osadzono go w areszcie, a później w więzieniu. W dniu 27.06.1950 r. został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu za przynależność do Konspiracyjnego Wojska Polskiego na 9 lat więzienia, utratę na 4 lata praw publicznych, obywatelskich i honorowych oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Karę odbywał w Kłodzku, Wrocławiu i Jaworznie. W dniu 18.05.1954 r. po odsiedzeniu 4 lat i 4 miesięcy został zwolniony warunkowo z reszty kary więzienia, przy pozostawieniu kar dodatkowych. Po odzyskaniu wolności wrócił do Słupcy.

Praca zawodowa

W 1954 roku podjął pracę w GS Słupca na stanowisku robotniczym. Następnie przeniósł się do PZGS do działu kontraktacji skupu. Tu pracował do 1975 r. awansując stopniowo do stanowiska kierowniczego. W trakcie pracy zdobywał nowe kwalifikacje i uzupełniał wykształcenie przerwane w młodości aresztowaniem. Najpierw uzupełnił wykształcenie średnie a następnie ukończył studium ekonomiczne przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. Rok 1975 przyniósł kolejną zmianę w życiu zawodowym Antoniego Dobersztyna – jego nowym miejscem pracy stał się koniński oddział Banku Gospodarki Żywnościowej. Praca ta dawała mu wiele satysfakcji, ale lata spędzone w stalinowskich więzieniach odbiły się na jego zdrowiu i dawały o sobie znać. Dlatego w 1982 r. przeszedł na wcześniejszą emeryturę.

Znaczenie postaci

Antoni Dobersztyn był kombatantem, prezesem Oddziału Związku Młodocianych Więźniów Politycznych w latach 1944-1956 ,,Jaworzniacy” - Oddział Słupca, przewodniczącym Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy staroście słupeckim. Był oficerem Wojska Polskiego w stopniu kapitana. Prezydent Polski w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu zaszczytny tytuł "Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny". Antoni Dobersztyn posiadał też szereg innych odznaczeń potwierdzających jego pracę społeczną dla Słupcy, powiatu słupeckiego i Polski. Tacy ludzie jak Antoni Dobersztyn są chlubą dla społeczności, w której żyli i wzorem dla młodych pokoleń pokazującym, że warto żyć godnie i uczciwie.

Strony związane tematycznie lub mówiące o Antonim Bolesławie Dobersztynie

Informacja o Jaworzniakach na Wikipedii

Strona internetowa związku Jaworzniacy

Centralny Obóz Pracy Przymusowej w Jaworznie

SP3 Słupca - CDEW - śladem naszych bohaterów – Antoni Bolesław Dobersztyn

SP3 Słupca - CDEW - fotograficzna relacja ze spotkania z synem Dariuszem Dobersztynem

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy
Gmina Słupca, powiat słupecki

Kalendarium:

 • 1941 ― Przymusowa praca w za...
 • 1930 ― Narodziny bohatera
 • 1937 ― Rozpoczęcie nauki w s...
 • 1947 ― Ukończenie nauki w sz...
 • 1950 ― Aresztowanie przez UB
 • 1950 ― Skazanie na 9 lat wię...
 • 1954 ― Podjęcie pracy w GS S...
 • 1954 ― Warunkowe zwolnienie ...
 • 1975 ― Rozpoczęcie pracy w B...
 • 1982 ― Przejście na wcześnie...
 • 2012 ― Śmierć bohatera

Zobacz też: