Prof. dr hab. Andrzej Kokowski image

prof. dr hab. Andrzej Kokowski

ur. 15 maja 1953
 
 
 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie
Fragmenty Porcelany

Muzeum Ziemi Złotowskiej

Zdjęć: 2

Pochodzenie

Opowieść o małym miasteczku

Dzieciństwo

Urodził się 15 maja 1953 roku w Złotowie,gdzie mieszkał i uczył się.

Edukacja (lub "młodość")

Mieszkał w Złotowie, jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie, studia ukończył w Katedrze Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1977 roku broniąc pracę "Cmentarzysko z okresu późno lateńskiego w Kruszy Zamkowej, stanowisko 13".

Etapy działalności

Praca stażysty,dyrektor Uniwersytetu Archeologii w Lublinie

Etap pierwszy

W 1977 roku podjął pracę na etacie asystenta stażysty w Zakładzie Archeologii Polski Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie gdzie pracuje do dziś.W 1983 roku obronił w UMCS pracę doktorską,a w 1996 roku habilitował się przed Radą Wydziału Historycznego UAM.W 1998 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS w 2000 roku tytuł profesorski a w 2005 roku tytuł profesora zwyczajnego.

Etap drugi

Od 1997 roku kieruje Katedrą Archeologii UMCS,która uzyskała w 2003 roku status Instytutu.Od 1977 roku prowadzi samodzielne prace wykopaliskowe na Lubelszczyźnie, z których najistotniejsze są badania na cmentarzyskach z młodszego okresu rzymskiego w Masłomęczu (1978-2002), Gródku nad Bugiem ( z przerwami od 1984 roku ) i w Mroczynie (1987).W 2011 roku został Honorowanym Obywatelem Miasta Złotowa.

Kolejne etapy...

Archeologia , Muzeum ziemi złotowskiej,

Książki Andrzeja Kokowskiego: ''Cień Światowita''(2002 r.)''Rzecz o przyjaźni,czyli ćwierć wieku z archeologią''(2004 r.)''Archeologia Polski środkowowschodniej''(2005 r.)''Starożytna Polska''(2005 r.)''Czarodziejskie zwierciadło archeologi''(2007 r.)''Goci. Od Skandzy do Campi Gothorum''(2007 r.)''Dwanaście miesięcy z archeologią''(2010 r.)''Przygody z archeologią''(2011r.)''Złotów opowieść o małym miasteczku''(2012 r.)

Znaczenie postaci

Prof. Andrzej Kokowski poprzez swoją miłość do małego miasteczka Złotowa pomógł w poznaniu starej kultury i historii naszego miasta. Zachęcił mieszkańców miasta, aby poznali dawne obyczaje.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Martyna Białecka, Aleksander Kozicz, Dariusz Malczewski, Wiktoria Brewka
Nauczyciel prowadzący: Małgorzata Rogacka
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie
Gmina Złotów, powiat złotowski

Zobacz też: