Aleksander Świgoń image

Aleksander Świgoń

ur. 26 maja 1948
 
Nauki przyrodnicze
„Żeby praca stwarzała człowiekowi jakąś satysfakcję, trzeba robić to, co się l...”
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie
Akt nadania honorowego obywatelstwa miasta Leszna

Aleksander Świgoń z Kordelasem Leśnika Polskiego

Grupa projektowa z panem Świgoniem

Statuetka nadania honorowego obywatelstwa

Aleksander Świgoń – życie…
Aleksander Świgoń o Lesznie
Zdjęć: 4
Filmów: 2

Pochodzenie

Aleksander Świgoń urodził się 26 maja 1948 roku w leśniczówce w Sokołowicach jako drugi syn Janiny i Franciszka Świgoniów. Ma dwóch braci – starszego o dwa lata Jerzego i młodszego o osiem lat Krzysztofa. Całe życie związany był i jest z lasem, bez którego nie wyobraża sobie życia. Pochodzi z rodziny o bogatej tradycji leśnej. Jego ojciec Franciszek, dziadek Wiktor, pradziadek Grzegorz oraz prapradziadek Adam byli leśnikami. Posiada drzewo genealogiczne swojej rodziny, na którym umieszczono wyłącznie leśników. Jest na nim około trzydziestu osób.

Dzieciństwo

Dzieciństwo Aleksandra Świgonia upłynęło na zabawach ze starszym bratem. Wspólnie wyruszali na piesze wędrówki po sąsiedzkich lasach i odkrywali nowe miejsca. W wieku pięciu lat Aleksander Świgoń nauczył się czytać, dlatego też szybko "zaprzyjaźnił się" z książkami.

Edukacja

Aleksander Świgoń rozpoczął swoją naukę w Szkole Podstawowej w Sokołowicach. Od czwartej klasy, po tym jak rodzina przeniosła się do leśniczówki w Drzewcach, kontynuował naukę w Poniecu. Maturę zdawał w jedynym wówczas w Lesznie Liceum Ogólnokształcącym. Obecnie jest to I Liceum Ogólnokształcące. Po szkole średniej studiował w Poznaniu, gdzie ukończył Akademię Rolniczą na kierunku leśnictwo. W roku 1984 ukończył studia podyplomowe w warszawskiej SGGW–AR na kierunku technicyzacja leśnictwa, a w 2003 studia podyplomowe na Akademii Rolniczej w Poznaniu na kierunku organizacja i zarządzanie w gospodarstwie leśnym.

Działalność

Przez 15 lat był Nadleśniczym Nadleśnictwa Karczma Borowa (1998-2013). Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego Koła Łowieckiego nr 18 Diana w Poniecu, Okręgowej Rady Łowieckiej w Lesznie, wiceprezesem Okręgowej Rady Łowieckiej, członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla nowo wstępujących z ramienia Lasów Państwowych oraz członkiem Komisji Wyceny Trofeów z ramienia Lasów Państwowych. Jest także prezesem Leszczyńskiego Klubu Myśli Obywatelskiej, członkiem Zarządu i skarbnikiem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie, członkiem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Hufca ZHP w Lesznie, członkiem Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie, członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, członkiem Zarządu Koła Seniorów Stowarzyszenia Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto, w ramach zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, prowadzi zajęcia z edukacji przyrodniczo-leśnej.

Praca

Po zakończeniu studiów, 1 listopada 1974 roku, rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Karczma Borowa jako adiunkt. Następnie pełnił funkcję nadleśniczego terenowego, zastępcy nadleśniczego, a od 23 kwietnia 1998 roku został powołany na nadleśniczego Nadleśnictwa Karczma Borowa.

Odznaczenia

Przez lata działalności zawodowej Aleksander Świgoń otrzymał m.in. Honorowe Obywatelstwo Miasta Leszna, Kordelas Leśnika Polskiego (uwieńczenie pracy leśnika), odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, wyróżnienie „Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego”, Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal Zasługi Łowieckiej, medal „Za Zasługi dla Rozwoju Łowiectwa Wielkopolskiego”.

Znaczenie postaci

Aleksander Świgoń jest pomysłodawcą i autorem pierwszej w okolicy Leszna ścieżki dydaktycznej, która każdego roku gości kilka tysięcy osób. Wraz ze współpracownikami stworzył przy Nadleśnictwie Karczma Borowa Centrum Edukacji Ekologicznej i Leśnej. Był organizatorem licznych konkursów plastycznych i fotograficznych dla dzieci i młodzieży oraz Festynu „Lasom Przyjazny” w Lesznie. W trakcie swojej kariery zawodowej przyczynił się również do: wybudowania stanicy myśliwskiej „Uroczysko Nadolnik”, wybudowania wigwamu nad Jeziorem Górznickim, utworzenia pierwszej w okolicy ścieżki do nordic walkingu.

English abstract

Aleksander Świgoń was born on 26th May 1948 at a forester’s lodge in Sokołowice. He was the second son of Janina and Franciszek Świgoń. His whole life has been connected to the forest without which he cannot imagine his life. He comes from a family with a rich tradition of forest management. His education began in a primary school in Sokołowice. Then he attended the only secondary school in Leszno at that time. After graduation, he studied forestry at the Agricultural University in Poznan. In 1984, he completed postgraduate studies at the Warsaw Agricultural University and in 2003 postgraduate studies at the Agricultural University of Poznan specializing in the organization and management of the forest holdings. For 15 years, he was a forest district manager of Karczma Borowa. Apart from that, he is a member of the Polish Hunting Association in Poniec, a member of the Regional Council of Hunting in Leszno, a board member of the Association of Friends of the Polish Scouting Association in Leszno and the vice president of the Regional Council of Hunting, to name just a few of his important functions. In addition, he conducts classes on nature and forest management at the University of the Third Century.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lesznie
Gmina Leszno, powiat Miasto Leszno

Cytaty:

  • „Żeby praca stwarzała c...”

Zobacz też: