Adam Brzeziński image

Adam Brzeziński

ur. 13 października 1960
 
Gospodarka i przedsiębiorczość
„Wymagaj od siebie, nawet jak inni od ciebie nie wymagają.”
Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierakowie
Adam Brzeziński

Dyplom

Konkurs

Legitymacja

Legitymacja

Legitymacja

Legitymacja

Legitymacja czeladnicza

Legitymacja i odznaka

Legitymacja i odznaka

Legitymacja i odznaka

Legitymacja i odznaka

Legitymacja i odznaka

Podziękowanie

Podziękowanie

Rodzina Adama Brzezińskiego

Rodzina Anny Brzezińskiej

Rodzina Brzezińskich

Statuetka "Przyjaciel Szkoły 2008/2009"

Tytuł "Pasjonat Sportu"

Wyciąg z aktu urodzenia

Świadectwo

Świadectwo

Wywiad
Wywiad
Zdjęć: 23
Filmów: 2

www.youtube.com/watch?v=rGPO-Xo2JOw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=F1fHxyj0oSA

Pochodzenie

Adam Brzeziński urodził się 13 października 1960 roku w Sierakowie. Jego ojciec, Józef, urodził się 17 lutego 1917 roku w Pakawiu, niedaleko Wronek. Z zawodu był ślusarzem. Pracował w Gminnym Ośrodku Maszynowym. W czasie wojny służył w artylerii konnej, brał udział w kampanii wrześniowej. Po niepowodzeniu wojny obronnej trafił do niewoli. Zmarł w 1990 roku. Matka Katarzyna z domu Peciuch urodziła się w 1920 roku w okolicach Lwowa.

Adam urodził się jako przedostatnie z siedmiorga dzieci państwa Brzezińskich. Najstarszy brat Czesław urodził się w 1946 roku (wykształcenie średnie). Urodzona dwa lata później Barbara z zawodu była kucharką. Pracowała w jednym z poznańskich sklepów. Rok młodszy od niej Zdzisław był malarzem. Brat Andrzej, urodzony w 1953 r., podobnie jak ojciec był ślusarzem. Edmund, z wykształcenia romanista, urodził się w 1954 roku. Najmłodsza siostra Elżbieta, urodzona w 1962r., z zawodu jest kosmetyczką.

Dzieciństwo

Edukacja (lub "młodość")

Adam Brzeziński w 1967 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Sierakowie. W czasach szkolnych był ministrantem. W 1975r. po ukończeniu szkoły pomagał ojcu w nowo otwartym warsztacie przy ul. Poznańskiej. W 1979 roku został absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie. Dwa lata później ukończył naukę w Zespole Szkół Łączności, kierunek elektronika. Od kwietnia 1981 do lipca 1982 roku odbył zasadniczą służbę wojskową jako elektronik w warsztatach łączności. Rok później wziął ślub z Anną Skarupską. Żona ukończyła szkołę medyczną w Poznaniu. W 1984 roku p. ukończył naukę w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, specjalizacja wytwarzanie artykułów z tworzyw sztucznych.

Adam i Anna Brzezińscy mają dwoje dzieci. Córka Agnieszka (ur. w 1984r.) ukończyła socjologię na UAM w Poznaniu. Obecnie prowadzi kawiarnię "Napoleon Cafe" w Sierakowie. Syn Jakub (ur. w 1987r.) jest absolwentem międzychodzkiego liceum. Pracuje w hurtowni owocowo-warzywnej we Wronkach.

Etapy działalności

Etap pierwszy

W 1987 roku w celu pozyskania środków finansowych Adam Brzeziński wyjechał na południe Francji. Po powrocie zarobione za granicą pieniądze zainwestował w nową firmę zajmującą się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Od 1989 do 1991 roku był właścicielem sklepu obuwniczego i drogerii.

Etap drugi

We wrześniu 1991 roku wraz z rodzeństwem założył spółkę "ABE", której nazwa została utworzona z inicjałów imion Adam, Andrzej, Ewa i nazwiska Brzezińscy. W wyniku niepowodzenia przedsięwzięcia Adam rok później opuścił rodzinne przedsiębiorstwo i zaangażował się w prowadzenie usług transportowych. W 1994 roku powstała spółka West-Auto, skład celny samochodów sprowadzanych z Francji. 8 czerwca 1997 roku przejął od rodzeństwa piekarnię, którą w znacznym stopniu zmodernizował. Efektem poszerzenia działalności firmy są powstające od 2007 roku punkty sprzedaży lodów. W 2010r. zostaje otwarta restauracja "Aga Cafe", później przemianowana na "Napoleon Cafe".

Znaczenie postaci

Adam Brzeziński od lat aktywnie włącza się w pracę rozmaitych organizacji i stowarzyszeń. Jest przewodniczącym komisji rewizyjnej przy Cechu Rzemiosł Różnych w Międzychodzie. Prezydent Komorowski w 2011 roku odznaczył go Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Rok później został wyróżniony złotym medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego. W 2008 roku jako członek założyciel przyczynił się do reaktywacji Kurkowego Bractwa Kurkowego w Sierakowie, najstarszego w okręgu szamotulskim (utworzonego w 1641r.). Aktualnie jest członek sądu koleżeńskiego Bractwa. W latach 2006-2014 pełnił funkcję prezesa zarządu Sierakowskiego Klubu Sportowego Warta Sieraków. W podziękowaniu za zasługi dla Stowarzyszenia SKS Warta został wyróżniony tytułem Pasjonata Sportu. Adam Brzeziński jest miłośnikiem działalności artystycznej. Jest członkiem Stowarzyszenia Artystycznego Drzewce. W roku 2011 przy restauracji "Napoleon Cafe" otworzył galerię "W remoncie", w której odbywają się koncerty, wystawy, wernisaże artystów zwykle związanych ze środowiskiem lokalnym i promujących Sieraków. W 2009 roku za bezinteresowną pomoc Szkole Podstawowej w Sierakowie otrzymał tytuł Przyjaciela Szkoły.

English abstract

ORIGIN Adam Brzeziński was born on 13th October 1960 in Sieraków. His father, Józef, was a locksmith. During the war he served in the artillery. He took part in the September Campaign. After the failure of the defensive war he was captured. He died in 1990. His mother Catherine was born around Lviv. Adam was born as the penultimate of the seven children of the Brzezińskis. EDUCATION Adam Brzeziński enrolled in primary school in Sieraków in 1967. In his school days he was an altar boy. In 1975 after graduating from primary school he helped his father in the newly opened shop. In 1979 he graduated from the High School in Międzychód. Two years kater he graduated from the School of Communications, specialization of electronics. In 1983 he got married to Anna Skarupska. In 1984 he graduated from the Vocational Training Centre in Poznań, specializing in the production of plastic products. Anna and Adam Brzeziński have two children: Agnes and James. FIRST STAGE In 1987 Adam Brzeziński opened his first plant. Due to professional setbacks he left to Avignon in the south of France. After returning he has invested the money he had earned abroad in a nwe company dealing with the processing of plastics. From 1989 to 1991 he was the owner of a shoe store and a drugstore. SECOND STAGE In September 1991 he founded the "ABE" along with his siblings. A year later, Adam left the family business and became involved in the management of transport services. On 8th June 1997 he took the sibling's bakery, which he modernized greatly. The selling points of ice cream have arosen since 2007. In 2010 a restaurant "Aga Cafe" later renamed "Napoleon Cafe" is opened. IMPORTANCE OF THE PERSONAGE Adam Brzeziński is a chairman of the audit committee at the Guild of Handicraft in Międzychód. In 2011 President Komorowski awarded him the silver medal for a long service. One year later he was awarded the John Kiliński gold medal for services to Polish crafts. In 2008 as a founder member he contributed to the reactivation of the brotherhood of the sear in Sieraków. In the years 2006-2014 he served as CEO of SKS Warta Sieraków. He was awarded the title Sports Passionate. He is a member of the Artistic Association Drzewce. In 2011 the restaurant "Napoleon Cafe" opened the gallery "The renovation" which hosts concerts, exhibitions, openings of the artists usually related to the local environment and promoting Sieraków. In 2009 he received the title of a Friend of the School for selfless help Primary School in Sieraków.

Autorzy

Biogram przygotował zespół uczniowski w składzie:
Patrycja Szczecińska, Zuzanna Barkowska, Sandra Basińska, Klaudia Klorek
Nauczyciel prowadzący: Barbara Bartkowiak
Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierakowie
Gmina Sieraków, powiat międzychodzki

Cytaty:

  • „Wymagaj od siebie, naw...”

Zobacz też: