Ulica przebiega wzdłuż Obry od ul. Wrocławskiej do ul. Strzeleckiej